ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οδηγοί (κείμενα και άλλο βοηθητικό υλικό με οδηγίες, συμβουλές και επεξηγήσεις), με σκοπό να διευκολύνουν την αναζήτηση, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ενδεδειγμένη χρήση των πληροφοριών. Αποτελεί τη Γνωσιακή Βάση του ιστοτόπου της ΒΚΠ, που στόχο έχει να βοηθήσει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και όλους τους επισκέπτες της να χρησιμοποιούν σωστά τη Βιβλιοθήκη για την έρευνά τους, αξιοποιώντας τις κάθε είδους υπηρεσίες που προσφέρει, ψηφιακές και παραδοσιακές. Περιλαμβάνονται Συχνές Ερωτήσεις και Γλωσσάρι, συνοπτικά κείμενα και υλικό σε άλλες μορφές, δίνονται όμως και σύνδεσμοι προς αναλυτικότερες πληροφορίες και άλλες πηγές του διαδικτύου.

 

Ο εκδοτικός οίκος MIT Press  προσφέρει,  λόγω πανδημίας, πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο όλων των ηλεκτρονικών βιβλίων για την υποστήριξη της εξ…


Η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια "The Literary Encylcopedia" παρέχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενό της μέχρι την 30 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο σχετικής…


Ο επιστημονικός εκδοτικός οίκος Berghahn προσφέρει δωρεάν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά του, μέχρι την 30η Ιουνίου 2020, ως υποστήριξη της…


Ο εκδοτικός οίκος SAGE παρέχει δωρεάν πλήρη πρόσβαση σε 3 βάσεις, μέχρι την 15η Ιουλίου 2020, ως υποστήριξη της ακαδημαϊκής δραστηριότητας στην εξ…


Ο εκδοτικός οίκος University of California Press, ένας από τους μεγαλύτερους πανεπιστημιακούς εκδότες των ΗΠΑ,  εκδίδει βιβλία και περιοδικά που…