Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές

Η πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες Ενιαίας Αναζήτησης, Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων, όσον αφορά σε συνδρομητικό ή επί πληρωμή περιεχόμενο και όχι ανοιχτής πρόσβασης το οποίο είναι εξ ορισμού ελεύθερο, είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απαιτείται, επομένως:

 1. είτε φυσική παρουσία και χρήση στους χώρους του ΕΚΠΑ και χρήση υπολογιστή με δικτυακή διεύθυνση (IP addess) που να βρίσκεται μέσα στο εύρος δικτυακών διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών,
 2. ή χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού του χρήστη στο ΕΚΠΑ και ταυτοποίησή του μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου Αθηνών (https://login.uoa.gr/login).
  • Σημείωση: Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για τους χρήστες που βρίσκονται στο νέο σχήμα υπηρεσιών του ΕΚΠΑ και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του χρήστη σε χώρους του Πανεπιστημίου μας.

Πιο αναλυτικά, η πρόσβαση από τους χώρους του Πανεπιστημίου γίνεται αυτόματα, χωρίς να ζητείται κάποιος συνδυασμός user name/password, ενώ η πρόσβαση από χώρους εκτός του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω Proxy Server

Για τη διευκόλυνση των χρηστών του ΕΚΠΑ και την πρόσβαση στις υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών εκτός δικτύου ΕΚΠΑ (π.χ. πρόσβαση στο Internet μέσω  ADSL), παρέχεται, σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ), η υπηρεσία πρόσβασης μέσω διαμεσολαβητή/διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Server), χωρίς τη χρήση επιπλέον λογισμικού. Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης μέσω Proxy Server (προσέξτε στο σημείο αυτό, όταν ορίσετε τον proxy server, να ενεργοποιήσετε -αν παρέχεται στον broswer σας- την επιλογή "Χρήση αυτού του διαμεσολαβητή για όλα τα πρωτόκολλα"/"Use this proxy server for all protocols"). 

Μέσω VPN

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας «Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου» (Virtual Private Network – VPN). Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου

Μέσω της υπηρεσίας Shibboleth

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι υιοθετούν επιπλέον και τη χρήση του Shibboleth για να επιτρέπουν την πρόσβαση στους χρήστες τους (όταν οι προαναφερθείσες μέθοδοι VPN/Proxy δεν μπορούν να προσπελαστούν/χρησιμοποιηθούν). Μέσω της μεθόδου αυτής μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε εκδότες τόσο μέσω απευθείας συμβάσεων που έχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και μέσω συμβάσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link).

Οι εκδότες που συνεργάζονται με τον ΣΕΑΒ, ώστε να παρέχουν πρόσβαση και μέσω Shibboleth, παρουσιάζονται στον ακόλουθο σύνδεσμο (αφού επιλέξτε Συμμετέχοντες  και εν συνεχεία Εκδότες/Πάροχοι)): https://www.heal-link.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae-aai/

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται παρακάτω οδηγίες σύνδεσης μέσω Shibboleth,  με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού, σε πηγές του Elsevier, του Project Muse, της American Chemical Society (ACS) και της American Physical Society (APS):

1. Εκδοτικός Οίκος Elsevier, και συγκεκριμένα για τις βάσεις Science Direct  (http://www.sciencedirect.com) και Scopus (http://www.scopus.com):

α) Στη  σελίδα http://www.scopus.com:

 • Επιλέξτε πάνω δεξιά Sign in και στη συνέχεια επιλέξτε "You can also Sign In via your institution, οrganization or OpenAthens" στο κάτω μέρος του πλαισίου που εμφανίζεται.
 • Στο νέο παράθυρο ξεκινάτε να γράφετε National and Kapodistrian Univeristy of Athens, το οποίο θα εμφανιστεί και το επιλέγετε για να οδηγηθείτε στην Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου Αθηνών (https://login.uoa.gr/login).
 • Αφού δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη και μετά την επιτυχή ταυοποίηση, θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο.

β) Στη σελίδα http://www.sciencedirect.com/ :

 • Eπιλέξτε πάνω δεξιά Sign In" και στη συνέχεια στη νέα σελίδα, επιλέγετε από το δεξί πλαίσιο (τιτλοφορείται Sign In via your Institution) το  "Other Institution".
 • Στη νέα σελίδα, επιλέγετε απο τη λίστα του πεδίου "Select your region or group" , το GRNET AAI Federation (Greece) και από τη νέα λίστα ιδρυμάτων που θα εμφανιστεί, επιλέγετε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ώστε όπως και παραπάνω να οδηγηθείτε στην Υπηρεσία Πιστοποίησης χρηστών του Πανεπιστημίου μας.
 • Αφού δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη. μετά την ταυτοποίησή σας, θα μεταφερθείτε αυτομάτως πίσω στη σελίδα της βάσης έχοντας πλέον δυνατότητα πρόσβασης σε πλήρες κείμενο.

2. Για το Project MUSE (http://muse.jhu.edu/)

 • Από την αρχική σελίδα του Project MUSE (http://muse.jhu.edu/) και αφού επιλέξτε πρώτα Searching ή Βrowsing, επιλέξτε πάνω δεξιά το σύνδεσμο "LOG IN".
 • Από τη λίστα, Access via my Institution, που εμφανίζεται δεξιά, επιλέξτε: University of Athens (μπορείτε να γράψετε Athens στο πλαίσιο αναζήτησης για εντοπίσετε γρηγορότερα το ΕΚΠΑ) και θα οδηγηθείτε στην Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου Αθηνών (https://login.uoa.gr/login).
 • Αφού δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη και αφού ταυτοποιηθείτε επιτυχώς, θα μεταβείτε αυτόματα πίσω στη σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο.

3. American Chemical Society / ACS (https://pubs.acs.org/)

 • Κλικ στο “Find my institution” πάνω δεξιά ή απευθείας κλικ εδώ
 • Αναζήτηση και επιλογή του ιδρύματός μας στο πεδίο "Search for your Institution", πληκτρολογώντας το όνομά του στα Αγγλικά (National and kapodistrian University of Athens)
 • Εισαγωγή των ιδρυματικών σας στοιχείων εισόδου και "Login”
 • Επιβεβαίωση ορθής πρόσβασης μέσω της εμφάνισης επάνω δεξιά στη σελίδα του εκδότη της ένδειξης “Access provided byHEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link)”

4. American Physical Society / APS (https://journals.aps.org/https://journals.aps.org/)

 • Κλικ στο “OpenAthens Log in” ή απευθείας κλικ εδώ
 • Αναζήτηση και επιλογή του ιδρύματός μας στο πεδίο "Find your institution", πληκτρολογώντας το όνομά του στα Αγγλικά (National and kapodistrian University of Athens), ή αναζήτηση και επιλογή πρώτα του HEAL-Link και εν συνεχεία επιλογή του ιδρύματός μας, από τη λίστα συμμετεχόντων ιδρυμάτων
 • Εισαγωγή των ιδρυματικών σας στοιχείων εισόδου και "Login”.
 • Στη συνέχεια αποδοχή των στοιχείων για τα οποία ενημερώνεστε ότι θα αποσταλούν στον εκδότη.
 • Επιβεβαίωση ορθής πρόσβασης μέσω της δυνατότητας εμφάνισης του πλήρους κειμένου (full-text σε μορφή PDF ή HTML) των άρθρων

5. American Institute of Physics  / AIP (https://aip.scitation.orghttps://aip.scitation.org)

 • Κλικ στο “Institutional access – Login via Shibboleth” ή απευθείας κλικ εδώ
 • Επιλογή του HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES LINK (HEAL-Link)
 • Επιλογή του ιδρύματός μας, από τη λίστα ιδρυμάτων, εισαγωγή των ιδρυματικών σας στοιχείων εισόδου και στη συνέχεια κάνετε “Αποδοχή”.
 • Επιβεβαίωση ορθής πρόσβασης μέσω της εμφάνισης full-text των άρθρων (επιπλέον, πάνω αριστερά δίπλα στο "MENU", θα αναγράφεται: "Access provided by University of Athens")