ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Γενικά εργαλεία έρευνας (κατάλογοι, βάσεις δεδομένων, ευρετήρια, πύλες, κ.ά.)

Κατηγορίες Διαδικτυακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών

Βιβλιοnet. Βιβλιογραφική βάση ηλεκτρονικών δεδομένων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ανοικτοί Ψηφιακοί Πόροι

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών 

Ο κατάλογος συγκεντρώνει τα βιβλιογραφικά δεδομένα επιστημονικών περιοδικών που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους

BASE. Bielefelt Academic Search Engine

Μηχανή αναζήτησης ακαδημαϊκών πόρων του διαδικτύου. Λειτουργεί από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Bielefelt και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε πλήρη κείμενα σε ποσοστό 60% των ευρεθέντων εγγράφων        

Google Scholar                                    

Υπηρεσία της Google που προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Kαλύπτει εργασίες που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους επιστήμονες, διατριβές, βιβλία, περιλήψεις, ακαδημαϊκή βιβλιογραφία όλων των ερευνητικών πεδίων

Journal TOCs: the latest journal tables of contents            

Συλλογή που περιλαμβάνει πίνακες περιεχομένων επιστημονικών περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών ανοικτής πρόσβασης και υβριδικών περιοδικών

Library of Congress. E-Resources          

Ηλεκτρονικοί πόροι της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου

Microsoft Academic                              

Πύλη πρόσβασης στην έρευνα που διεξάγεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων που είναι ανοικτής πρόσβασης

 Mir@bel         

Για κάθε περιοδικό, προσφέρει συνδέσμους που οδηγούν στο πλήρες κείμενο online, τις περιλήψεις ή ευρετηριάσεις των άρθρων, περιηγήσεις σε συμπληρωματικές τοποθεσίες

Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)       

Διεθνής κοινότητα εκδοτών ανοικτής πρόσβασης. Έχει ως σκοπό να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των εκδοτών που παρέχουν ανοικτή πρόσβαση παγκοσμίως σε επιστημονικούς, τεχνικούς και επιστημονικούς κλάδους    

Open Archives

Διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης 

Open Culture 

Παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά πολυμέσα, όπως διαδικτυακά μαθήματα, ηχητικά βιβλία, διδακτικά βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία, μαθήματα γλώσσας, ταινίες, κ.ά.

Pascal and Francis Bibliographic Databases. CNRS

Αρχείο των βιβλιογραφικών βάσεων PASCAL και FRANCIS από το Inist-CNRS για τα έτη 1972-2015. Παρέχει πρόσβαση (όπου είναι δυνατόν σε πλήρες κείμενο) σε άρθρα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, χάρτες, συνέδρια, βιβλία, εκθέσεις και διατριβές 

Research Gate

Ευρωπαϊκός εμπορικός ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης για επιστήμονες και ερευνητές. Παρέχει επιστημονική γνώση και δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με τον κόσμο της επιστήμης μέσα από τον διαμοιρασμό ερευνητικών δημοσιεύσεων, την υποβολή ερωτήσεων και την ανεύρεση συνεργατών     

World Cat      

Δίκτυο περιεχομένου και υπηρεσιών βιβλιοθήκης στον κόσμο

 

Τελευταία ενημέρωση: Φλεβάρης 2021