Διακηρύξεις για την Ανοικτή Πρόσβαση

Μέσα στην τελευταία 20ετία, έχουν εκπονηθεί και δημοσιευθεί μία σειρά από διακηρύξεις που αποσκοπούν στην υιοθέτηση, την υποστήριξη και την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ). Οι πιο γνωστές (με σημαντικό ενδιαφέρον και για την Ελλάδα) είναι οι ακόλουθες:

Μια πλήρης λίστα διακηρύξεων σχετικών με την υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης,  από το 1964 μέχρι σήμερα, προσφέρεται από το Open Access Directory.