Γενικές πληροφορίες

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υλοποιώντας την απόφαση της 83ης Συνόδου των Πρυτάνεων στις 06/02/2017, βάσει σχετικής έγκρισης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΕΚΠΑ κατά τη 19η συνεδρία του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13/06/2017, έχει αποκτήσει ετήσια  συνδρομή στο λογισμικό εντοπισμού λογοκλοπής Turnitin (www.turnitin.com) για τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματός μας.

Ειδικότερα, η συνδρομή του ΕΚΠΑ αφορά (από το 2023 και έπειτα) στο προϊόν “Turnitin Feedback Studio”. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 15.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα, από 1,6 εκατομμύρια καθηγητές και 26 εκατομμύρια φοιτητές παγκοσμίως. Η τεράστια βάση δεδομένων του Turnitin, με το περιεχόμενο της οποίας συγκρίνεται η εργασία του φοιτητή, περιλαμβάνει: 

  • πάνω από 50 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες
  • πάνω από 600 εκατομμύρια εργασίες φοιτητών
  • πάνω από 160 εκατομμύρια άρθρα από ακαδημαϊκά βιβλία και εκδόσεις σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους παγκοσμίως εκδοτικούς οίκους (CrossCheck, Gale, Emerald Journals, SAGE Reference, Pearson, McGraw-Hill, ABC CLIO, Ebsco Host, Wiley κ.α.)

Στο πλαίσιο αυτό, το Turnitin, εκτός του διαδικτύου, μπορεί να ανιχνεύσει ενδεχόμενη λογοκλοπή σε εργασίες οι οποίες έχουν κατατεθεί στο σύστημα, καθώς και σε περιεχόμενο εκδοτών που δεν είναι ελεύθερα προσπελάσιμο στο διαδίκτυο (μέσω του δικτύου Crossref). Η χρήση του Turnitin θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά τόσο στον έλεγχο, όσο και στην  αποτροπή ενδεχόμενης λογοκλοπής στις εργασίες που παράγονται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνονται οι δυνατότητες/λειτουργίες:

  • Feedback Studio που επιτρέπει τη βαθμολόγηση και σχολιασμό των εργασιών από τους διδάσκοντες μέσα στο περιβάλλον της πλατφόρμας turnitin  
  • Draft Coach που επιτρέπει σε όλους τους έχοντες ιδρυματικό λογαριασμό στο ΕΚΠΑ να ελέγχουν τις εργασίες τους ως προς το ενδεχόμενο λογοκλοπής καθώς και να προβαίνουν σε έλεγχο αναφορών και γραμματικής (για την Αγγλική γλώσσα), μέσω της πλατφόρμας Google Docs.

Επιπλέον, στο Turnitin, από τις 4/4/2023, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανίχνευσης γραφής AI (AI = Artificial Intelligence - Τεχνητή Νοημοσύνη). Αυτή η δυνατότητα θα βοηθήσει τους διδάσκοντες να αναγνωρίσουν περιπτώσεις όπου εργαλεία γραφής τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή οποιουδήποτε μέρους μιας εργασίας  που υποβάλλεται σε έλεγχο από το turnitin. H δυνατότητα ανίχνευσης γραφής AI είναι αυτόματα διαθέσιμη, χωρίς επιλογή απενεργοποίησής της και θα υποστηρίζει (αρχικά τουλάχιστον) ΜΟΝΟ την Αγγλική γλώσσα. Τα αποτελέσματα ανίχνευσης AI δεν θα είναι ορατά στους φοιτητές αλλά μόνο στους διδάσκοντες. Καθώς ο εντοπισμός τεχνητής νοημοσύνης προστίθεται (σαν ξεχωριστή ενότητα) στην αναφορά Ομοιότητας (similarity report) η υπάρχουσα ροή εργασίας εντός του turnitin θα παραμείνει αμετάβλητη.

  

Turnitin: Δυνατότητες Πρόσβασης και Χρήσης

Η χρήση του προϊόντος απευθύνεται σε Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και όσους θεσμικά ασκούν διδακτικά καθήκοντα, ώστε να προβαίνουν σε έλεγχο των εργασιών που κατατίθενται από τους φοιτητές τους στο πλαίσιο εργασιών μαθημάτων, ασκήσεων ή εκπόνησης διατριβών, ως προς την αυθεντικότητά τους (originality check) και το ενδεχόμενο λογοκλοπής (plagiarism).

Η πρόσβαση στις λειτουργίες του turnitin για τους διδάσκοντες γίνεται με 2 τρόπους:

Α) μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class, για την οποία έχει υλοποιηθεί ολοκλήρωση με το turnitin, όπου ο/η κάθε διδάσκων/-ουσα έχει τις σχετικές λειτουργίες διαθέσιμες στα μαθήματα που έχει οριστεί ότι διδάσκει (η διασύνδεση γίνεται μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των διδασκόντων), και

Β) μέσω δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στην web πλατφόρμα του turnitin η οποία είναι προσπελάσιμη διαδικτυακά (web based access).

Για την απόκτηση του προαναφερθέντος προσωπικού λογαριασμού υπάρχουν οι ακόλουθες εναλλακτικές:

  1. Εάν κάποιος/-α διδάσκων/-ουσα, μεμονωμένα, επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση και να κάνει χρήση του λογισμικού, θα πρέπει να στείλει ένα e-mail από τον ιδρυματικό του/της λογαριασμό (η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου χρησιμοποιείται σαν user name στο Turnitin), με θέμα «Εγγραφή στο Turnitin», στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών κ. Κ. Βίγλα στη διεύθυνση cviglas(at)uoa.gr,  προκειμένου να του/της κοινοποιήσει τις σχετικές πληροφορίες και να προβεί στη διαδικασία προ-εγγραφής.
    • Στην περίπτωση κατά την οποία ο/η διδάσκων/-ουσα θα ήθελε να χρησιμοποιεί άλλο λογαριασμό για τη χρήση του Turnitin εκτός του ιδρυματικού του/της, θα πρέπει να το γνωστοποιεί στο προαναφερθέν μήνυμα, χωρίς ωστόσο αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι το μήνυμα πρέπει να σταλεί από τον ιδρυματικό του/της λογαριασμό.
  2. Εάν μεγάλο πλήθος μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ κλπ. ενός Τμήματος θα ήθελε να κάνει χρήση της υπηρεσίας, είναι δυνατή η αποστολή ενός συγκεντρωτικού Excel προς τον κ. Βίγλα, είτε από συνάδελφο που να έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τη ΓΣ του Τμήματος ή από τη Γραμματεία του Τμήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, email σε ξεχωριστές στήλες), ώστε να γίνουν μαζικά οι εγγραφές στο σύστημα.  

Ανεξαρτήτως του τρόπου που θα επιλεγεί, κάθε ενδιαφερόμενος/-η, θα ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τρόπο απόκτησης πρόσβασης στο λογισμικό.

Ειδικά για τους φοιτητές αλλά και όποιον διαθέτει ιδρυματικό λογαριασμό στο ΕΚΠΑ, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της υπηρεσίας Draft Coach που τους επιτρέπει να ελέγχουν τις εργασίες τους ως προς το ενδεχόμενο λογοκλοπής καθώς και να προβαίνουν σε έλεγχο αναφορών και γραμματικής (για την Αγγλική γλώσσα), μέσω της πλατφόρμας Google Docs (δείτε περισσότερα στην επόμενη παράγραφο και τις σχετικές οδηγίες χρήσης).

 

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη χρήση του turnitin ή έχετε κάποια απορία, μπορείτε να ανοίγετε σχετικό αίτημα υποστήριξης  στο Helpdesk της ΒΚΠ, επιλέγοντας σαν "Είδος προβλήματος" το "Turnitin".

Πληροφορίες

Κ. Βίγλας (2107275617, cviglas[at]uoa[dot]gr), Διαχειριστής Ιδρυματικού Λογαριασμού στο Turnitin για το ΕΚΠΑ

Turnitin: Πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό, οδηγοί χρήσης

Για τη διευκόλυνσή σας, θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό χρήσης του Turnitin στον ακόλουθο  σύνδεσμο:

Μερικές χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για το turnitin, μπορείτε να βρείτε στη Γνωσιακή μας Βάση "Μαθαίνω Πως", επιλέγοντας την ετικέτα "turnitin".

Αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό μπορείτε επίσης να βρείτε στο επίσημο Κέντρο Υποστήριξης της Πλατφόρμας turnitin:

Περισσότερες οδηγίες χρήσης μπορείτε να βρείτε στα σχετικά εδάφια βοηθείας της πλατφόρμας turnitin, που παρέχει online εκπαιδευτικό υλικό για τους χρήστες:


Επιπλέον, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό θα βρείτε και στο αντίστοιχο κανάλι "Turnitin Academy" στο YouTube:

Υλικό χρήσης του Turnitin για την υποστήριξη εξ αποστάσεως μάθησης/διδασκαλίας:

Πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα της χρήσης ΑΙ στην παραγωγή κειμένων και τους τρόπους ελέγχου και αντιμετώπισης:

   

Turnitin: Feedback Studio

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Feedback Studio μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

     

Turnitin: Draft Coach

Ανεξαρτήτως της ιδιότητάς σας στο ΕΚΠΑ, η χρήση του Draft Coach γίνεται μέσω της πλατφόρμας Google Docs αφού συνδεθείτε στη Google (από το σύνδεσμο https://accounts.google.com/), κάνοντας χρήση ενός λογαριασμού της μορφής username@uoa.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ (προσέξτε αν η Google σας ενημερώσει ότι δεν βρίσκει το συγκεκριμένο λογαριασμό, να επιλέξετε τη δημιουργία αυτού ακολουθώντας τις οδηγίες και τα σχετικά μηνύματα που θα σας εμφανιστούν).

Κατά τη χρήση του Draft Coach, απαιτείται προσοχή, καθώς οι έλεγχοι πραγματοποιούνται μέχρι 3 φορές ανά έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Draft Coach μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: