Υπηρεσία της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης για την Ανοικτή Επιστήμη

H Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, ανταποκρινόμενη με αίσθημα ευθύνης: α) στις τρέχουσες τάσεις για την ανοικτότητα στην επιστημονική έρευνα (σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Εθνικό σχέδιο για την Ανοιχτή Επιστήμη), β) στην σημαντική πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European Civic University, CIVIS) στην οποία συμμετέχει και το ΕΚΠΑ και γ) στη βούληση να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι βιβλιοθήκες διεθνώς στην έρευνα και την εκπαίδευση, δηλώνει ότι ιδρύθηκε και ξεκίνησε τις εργασίες της μια νέα Υπηρεσία της Διεύθυνσης με αντικείμενο την ενασχόληση και την προώθηση θεμάτων για την Ανοιχτή Επιστήμη (Open Science), εντός της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας αλλά και προς την κοινωνία.

Αν και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας σχετίζονται άμεσα με την task force for Open Science του CIVIS, οι στόχοι της είναι ευρύτεροι και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 • τη μελέτη, ανάδειξη και δημιουργία  διαδικασιών και υποδομών Ανοικτής Επιστήμης οι οποίες δύνανται να υποστηριχτούν από τις Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος,
 • την τεκμηρίωση και ανάδειξη του επιστημονικού έργου που παράγεται εντός του EΚΠΑ και των πάσης φύσεως αντίστοιχων αποτελεσμάτων (δημοσιευμάτων, δεδομένων κ.α), όχι μόνο στο πλαίσιο των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων του CIVIS, αλλά και εκτός αυτού.

Η υπηρεσία στελεχώνεται από ειδική ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από τους παρακάτω συναδέλφους:

 • Χρήστος Παπαθεοδώρου, Εποπτεία και Συντονισμός της Υπηρεσίας (Κκαθηγητής, ΙΦΕ
 • Αργυρώ Φραντζή, Επικεφαλής της Υπηρεσίας (βιβλιοθηκονόμος, Βιβλ. Φιλοσοφικής)
 • Ειρήνη Λουρδή, Επικεφαλής της Υπηρεσίας (βιβλιοθηκονόμος, ΥΚΒ)
 • Βασιλική Στρακαντούνα, με εξειδίκευση σε θέματα copyright, data protection (βιβλιοθηκονόμος, Βιβλ.  Νομικής)
 • Δώρα Καλέση (βιβλιοθηκονόμος, Διεύθυνση Βιβλιοθήκης)
 • Νικολέτα Ανδρούτσου (βιβλιοθηκονόμος, Βιβλ. ΣΘΕ)
 • Έφη Ζουμπούλη (βιβλιοθηκονόμος, Βιβλ. ΟΠΕ)
 • Μαρία Τζιμώκα (βιβλιοθηκονόμος, Βιβλ. ΣΕΦΑΑ)
 • Χαρίκλεια Ράμμα (βιβλιοθηκονόμος, Βιβλ. Νομικής)
 • Κώστας Βίγλας, Τεχνικός σύμβουλος (πληροφορικός, ΥΚΒ)

Μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με τα μέλη της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: open.science@lib.uoa.gr