ΣΕΑΒ / HEAL-Link

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους.

Μέλη του Συνδέσμου είναι όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Εξάλλου, στο πλαίσιο των δράσεών του, ο Σ.Ε.Α.Β. συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου. Συνεργαζόμενα μέλη του είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το ΕΚΠΑ αποτελεί μέλος του ΣΕΑΒ από την αρχή της λειτουργίας του.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΣΕΑΒ, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει, μπορείτε να βρείτε στη Διαδικτυακή Πύλη του Συνδέσμου.

  

Ηλεκτρονικές Πηγές HEAL-Link

Η υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link), εξασφαλίζει στα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων, καθώς και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Προσφέρονται πλήθος από δυνατότητες παρουσίασης και ανάκτησης του υλικού των ηλεκτρονικών πηγών, όπως, ενιαία αναζήτηση, αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών, θεματική αναζήτηση, παρουσίαση ανά εκδότη και είδος πηγής, κλπ. Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες. Σε ορισμένους εκδότες υποστηρίζεται η Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) μέσω του λογισμικού shibboleth. Να σημειωθεί, ότι η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης και δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της πρόσβασης.

Η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις έντυπες. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία πρόσβασης ηλεκτρονικών περιοδικών πρέπει να γνωρίζετε ότι:

  • Αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81) και ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των τευχών των περιοδικών και των βιβλίων.
  • Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα τεκμήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική σας μελέτη ή έρευνα.

Συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη HEAL-Link