Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ερευνητών, όλο και περισσότεροι οργανισμοί και εκδοτικοί οίκοι καθιστούν πληροφορίες, ερευνητικά δεδομένα και εν γένει επιστημονικά άρθρα και περιεχόμενο (είτε σχετιζόμενα με τον ιό είτε όχι) ανοιχτά και προσβάσιμα απ' όλους ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων, συγκεντρώνουμε και παρουσιάζουμε μια συλλογή από πηγές προερχόμενες από διάφορους οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους και επιστημονικά περιοδικά.

Να σημειωθεί, ότι καθώς το εν λόγω περιεχόμενο καθίσταται ανοικτής ή ελεύθερης πρόσβασης ακριβώς λόγω της τρέχουσας κατάστασης που επικρατεί, είναι πιθανό η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό είτε να έχει ημερομηνία λήξης ή να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

Δείτε τη συλλογή πηγών