Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Μερικοί σύνδεσμοι προς χρήσιμους ιστοτόπους για μια γρήγορη προσέγγιση στην Ανοικτή Πρόσβαση (ΑΠ):

Πηγές και Εργαλεία αναζήτησης

Στα επόμενα εδάφια παρατίθενται μια σειρά από πηγές πληροφόρησης, καθώς και μηχανές αναζήτησης περιεχομένου που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση.

Openarchives.gr

Το openarchives.gr αποτελεί τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Αναπτύσσεται και συντηρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

blog.openaccess.gr

To blog λειτουργεί συμπληρωματικά με τον δικτυακό τόπο www.openaccess.gr, όπου το ΕΚΤ συγκεντρώνει, για πρώτη φορά σε μία ενιαία πύλη, πληροφορίες για την Ανοικτή Πρόσβαση και τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές και δράσεις, καθώς και νέα και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Open Access Library and e-Resources

Διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) που προσφέρει, μεταξύ άλλων,  αναζήτηση σε ελεύθερα προσβάσιμα αποτελέσματα ακαδημαϊκής έρευνας.

GOAP - Global Open Access Portal

Περιλαμβάνει την τρέχουσα εικόνα της ανοικτής πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία για 158 χώρες.

OA 2020

Η πρωτοβουλία Open Access 2020 στοχεύει στην προαγωγή της μετάβασης των επιστημονικών περιοδικών από το συνδρομητικό μοντέλο, στην Ανοικτή Πρόσβαση.

OpenAIRE

Το OpenAIRE αποτελεί μία ευρωπαϊκή υποδομή για την προώθηση και υποστήριξη των δημοσιεύσεων με ανοικτή πρόσβαση. Διασυνδέει και διαθέτει, με ανοικτή πρόσβαση, τις δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από ευρωπαϊκά έργα, μαζί με πληροφορίες για τα ίδια τα έργα, διασφαλίζοντας την ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

BASE - Bielefeld Academic Search Engine

Η BASE είναι μια διεπιστημονική μηχανή αναζήτησης, κυρίως για ακαδημαϊκό υλικό προσβάσιμο μέσω διαδικτύου, που συντηρείται από τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Bielefeld (Γερμανία). Δίνει δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης σε πάνω από 150 εκατομμύρια έγγραφα προερχόμενα από 7000 πηγές πληροφόρησης, τα οποία σε μεγάλο ποροστό (πάνω από 60%) είναι ανοικτής πρόσβασης.

CORE - COnnecting REpositories

Προσφέρει αναζήτηση σε εκατομμύρια ερευνητικά άρθρα ανοικτής πρόσβασης. Στόχος του CORE είναι να προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση των επιστημονικών εκδόσεων με τη σύνδεση των αποθετηρίων και περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, παγκοσμίως.

DOAB - Directory of Open Access Books

Ο DOAB είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε έγκριτες επιστημονικές μονογραφίες ανοικτής πρόσβασης.

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Ο DOAJ είναι ένας community-curated, online ηλεκτρονικός κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

OAIster

Ο OAIster είναι ένας συλλογικός κατάλογος διαθεματικών πηγών από συλλογές ανοικτής πρόσβασης. Ο εμπλουτισμός του καταλόγου γίνεται από περισσότερους 1.100 διαθέτες περιεχομένου παγκοσμίως.

OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories

Το OpenDOAR αποτελεί ένα παγκόσμιο ευρετήριο αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και των πολιτικών τους. Παρέχει δυνατότητες ταυτοποίησης, πλοήγησης και αναζήτησης στα αποθετήρια βάσει ενός εύρους χαρακτηριστικών όπως τοποθεσία, λογισμικό και τύπο υλικού που περιέχουν.

Open Access Button

Ο ιστότοπος Open Access Button προσφέρει δωρεάν και νόμιμη αναζήτηση και ανάκτηση ερευνητικών άρθρων είτε παρέχοντάς τα απευθείας (εάν είναι διαθέσιμα διαδικτυακά) ή κατόπιν αυτοματοποιημένου αιτήματος προς τους δημιουργούς τους.

Paperity aggregator

Το Paperity αποτελεί την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός διαθεματικού συσσωρευτή περιοδικών και άρθρων ανοικτής πρόσβασης τόσο "χρυσών" όσο και "υβριδικών". Στόχος της προσπάθειας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών, να διευκολύνει τη διάχυση των νέων ανακαλύψεων και να συσπειρώσει την επιστημονική κοινότητα γύρω από θέματα ανοικτής πρόσβασης στη βιβλιογραφία. Εκτός από online (ιστότοπος), διατίθεται και σαν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή tablets.

Open Access Academy

Αποτελεί μια θεματική πύλη για την Ανοικτή Πρόσβαση που απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και νέους ερευνητές.

Open Science at Elsevier

Αποτελεί portal για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση του εκδοτικού οίκου Elsevier. Περιέχει τόσο γενικές πληροφορίες για την ΑΠ, όσο και ψηφιακό υλικό ΑΠ από τις εκδόσεις του οίκου.

Open Access Portal at Brill

Αποτελεί portal για την Ανοικτή Πρόσβαση του εκδοτικού οίκου Brill. Περιέχει τόσο γενικές πληροφορίες για την ΑΠ, όσο και ψηφιακό υλικό ΑΠ από τις εκδόσεις του οίκου.

Υλικό Ανοικτής Πρόσβασης (δημοσιεύσεις, εκδότες, κλπ.)

Στα επόμενα παρουσιάζονται ενδεικτικοί ιστότοποι με υλικό ανοικτής πρόσβασης.

Open Science at Elsevier

Αποτελεί portal για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση του εκδοτικού οίκου Elsevier. Περιέχει τόσο γενικές πληροφορίες για την ΑΠ, όσο και ψηφιακό υλικό ΑΠ από τις εκδόσεις του οίκου.

Open Access Portal at Brill

Αποτελεί portal για την Ανοικτή Πρόσβαση του εκδοτικού οίκου Brill. Περιέχει τόσο γενικές πληροφορίες για την ΑΠ, όσο και ψηφιακό υλικό ΑΠ από τις εκδόσεις του οίκου.

InTech

Αποτελεί εκδότη βιβλίων ανοικτής πρόσβασης, στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, στις επιστήμες υγείας και στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

OAPEN

Το Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) περιέχει ελεύθερα προσβάσιμα  επιστημονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης,  κυρίως στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Συνεργάζεται με εκδότες, βιβλιοθήκες και χρηματοδότες έρευνας για παροχή βιβλίων ανοικτής πρόσβασης και για υπηρεσίες διάχυσης και ψηφιακής διατήρησης.

PLOS - Public Library of Science

Το PLOS περιλαμβάνει πάνω από 200.000 δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης στα πεδία των θετικών επιστημών και της ιατρικής.

Scipedia

Το Scipedia είναι μια πλατφόρμα Επιστημονικών Δημοσιεύσεων και Ανοικτής Επιστήμης. Προσφέρει ένα πλήθος από δυνατότητες και υπηρεσίες για την αυτο-αρχειοθέτηση εργασιών, τη συνέργεια μεταξύ ερευντητών και τη διαχείριση περιοδικών και συνεδρίων.

UNESCO Open Access Publications

Μηχανή αναζήτησης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης της UNESCO.