ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Παρουσίαση στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ (23 και 26 Ιουνίου 2021)


Επιστήμη των Πολιτών και Ανοικτή Επιστήμη