Βιβλία (Ηλεκτρονικά και Έντυπα)

Έντυπα βιβλία

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ διαθέτει ένα τεράστιο πλήθος έντυπων βιβλίων (πάνω από 800.000 τεκμήρια) με ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Για την αναζήτηση και παρουσίαση του υλικού αυτού, μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο OPAC.

Για την περίπτωση που ενδιαφέρεστε να αναζητήσετε υλικό και σε άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τους ακόλουθους καταλόγους:

  • MITOS: Κατάλογος OPAC του συνεργατικού σχήματος ILSaS (Integrated Livrary System as a Service) στο οποίο συμμετέχει και το ΕΚΠΑ
  • Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  • Ζέφυρος

  

Ηλεκτρονικά Βιβλία (e-books) μέσω HEAL-Link (συνδρομές)

Το ΕΚΠΑ παρέχει, μέσω του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερους από 80.000 τίτλους βιβλίων σε ψηφιακή μορφή (e-books), με ευρεία θεματική κάλυψη. Συγκεκριμένα:

  

Ψηφιακά συγγράμματα - Αποθετήριο «Κάλλιπος»

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. Στόχος του Αποθετηρίου είναι η συστηματική καταγραφή, οργάνωση και μακροχρόνια διατήρηση συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Συνδεθείτε στο αποθετήριο

  

EBSCO Συλλογή Ηλεκτρονικών Βιβλίων (eBook) Ανοιχτής Πρόσβασης

Η Συλλογή eBook Ανοιχτής Πρόσβασης της EBSCO, περιλαμβάνει πάνω από 2600 τίτλους eBook σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων, προερχόμενα από διάφορους εκδοτικούς οίκους όπως De Gruyter, Routledge, Taylor & Francis, University of Michigan Press, Amsterdam University Press κ.ά.

Λίστα Τίτλων (Excel format)

Συνδεθείτε στη Συλλογή

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

 

  

Ενιαία υπηρεσία αναζήτησης τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (μέσω του Summon)

Πρόκειται για μια ενιαία υπηρεσία πλοήγησης  (αλφαβητικού τύπου Α-Ζ) και αναζήτησης σε επίπεδο τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και περιοδικών) μέσω της πλατφόρμας Summon Discovery Service, σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε βιβλιογραφικές βάσεις, σε συλλογές ή μεμονωμένα, τα οποία έχουν οριστεί σαν πηγές αναζήτησης στην υπηρεσία Summon του οίκου ProQuest, και στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ είτε απ'ευθείας ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-Link.

  • Η αναζήτηση τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί  βάσει λέξεων που περιλαμβάνονται στον τίτλο ή ISSN/ISBN, θεματικά. βάσει DOI / PubMed ID (PMID), για συγκεκριμένο τύπο υλικού ή σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική πηγή.

Μεταβείτε στην υπηρεσία αναζήτησης τίτλων A-Z

  

Υπηρεσία Publication Finder (μέσω του EBSCOhost)

Πρόκειται για μια υπηρεσία πλοήγησης  (αλφαβητικού τύπου Α-Ζ) και αναζήτησης σε επίπεδο τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και περιοδικών) μέσω της πλατφόρμας EBSCOhost, σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε βιβλιογραφικές βάσεις, σε συλλογές ή μεμονωμένα, που είτε ανήκουν στον οίκο EBSCO ή έχουν οριστεί σαν πηγές αναζήτησης στην υπηρεσία EBSCO Discovery Service (EDS), και στις οποίες έχει συνδρομή το ΕΚΠΑ είτε απ'ευθείας ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-Link.

  • Η αναζήτηση τίτλων μπορεί να πραγματοποιηθεί  βάσει λέξεων που περιλαμβάνονται στον τίτλο, θέματος ή ISSN.

 

Μεταβείτε στην υπηρεσία Publication Finder