ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Περιγραφή των βημάτων που ακολουθεί ο βιβλιοθηκονόμος


Για τη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου δίνονται ορισμένες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες με παραδείγματα…


Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, Ψηφιακές βιβλιοθήκες


Κλασική Φιλολογία Δεκαδική ταξινόμηση Dewey (Κλασική Φιλολογία) Πίνακες αρχαίας ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας – Προσαρμογή δεκαδικής…


Ποιες είναι οι Βάσεις Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες;