ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Συμβουλές για τον ηλεκτρονικό κατάλογο ΒΚΠ

Κατηγορίες Κλασική Φιλολογία Κατάλογοι Βιβλία Φοιτητής Διδάσκων Επισκέπτης

Για τη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου δίνονται ορισμένες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες με παραδείγματα από την κλασική φιλολογία.

Συνοπτικές

Συμβουλές με παραδείγματα για τον κατάλογο.

 

Αναλυτικές 

Στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ εμφανίζεται εικονίδιο αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο, κάτω από τον τίτλο  Αναζήτηση σε ευρετήρια. Επιλέξτε OPAC ΕΚΠΑ  αριστερά και πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης. [OPAC: Open Public Access Catalog].

Για να έχετε περισσότερες δυνατότητες αναζήτησης, επιλέξτε από την κατηγορία Υπηρεσίες, τον Κατάλογο OPAC ΕΚΠΑ και Σύνδεση με τον κατάλογο ή κατευθείαν στη διεύθυνση Κατάλογος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΕΚΠΑ.  

 1.   Στην αρχική αναζήτηση [Απλή αναζήτηση - Λέξη Κλειδί] είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε περισσότερους του ενός όρους, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των αποτελεσμάτων, να ανακτώνται δηλαδή λιγότεροι τίτλοι βιβλίων. Στην Απλή αναζήτηση - Λέξη κλειδί, η αναζήτηση γίνεται σε πολλά πεδία και μπορεί να εμφανισθούν πάρα πολλά αποτελέσματα.

Προσοχή, αν δεν βρεθούν αποτελέσματα που να συνδυάζουν τους όρους της αναζήτησης, εμφανίζονται αποτελέσματα που αναφέρονται και στους δυο όρους αναζήτησης.

 2.   Συστήνεται γενικώς να χρησιμοποιείται η Σύνθετη αναζήτηση, καθώς εκεί είναι δυνατόν να περιορισθεί η αναζήτηση σε συγκεκριμένα πεδία (συγγραφέα, τίτλου, θέματος, κτλ). Ειδικά για να αναζητήσετε με θέμα, προτιμήστε οπωσδήποτε τη Σύνθετη αναζήτηση.

 3.   Στην αλφαβητική αναζήτηση τίτλου, κάνετε αναζήτηση και με το αρχικό άρθρο και χωρίς αυτό.

 4.   Στην αναζήτηση Θέμα (αλφαβητικά) να επιλέγετε και τα δύο ευρετήρια [Θέματα – Ελληνικά θέματα], το ένα μετά το άλλο, τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα, έως ότου διορθωθεί πλήρως η βιβλιογραφική βάση του καταλόγου.

5.   Στις θεματικές αναζητήσεις, προκειμένου να ανακτήσετε ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους στα αποτελέσματα, κάνετε αναζήτηση τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

6.   Οι όροι αναζήτησης μπορεί να αποκοπούν στα δεξιά με την χρήση αστερίσκου '*' στη θέση άγνωστων χαρακτήρων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύμβολο αποκοπής '*' και το σύμβολο '?', για να αντικαταστήσετε έναν χαρακτήρα οπουδήποτε μέσα στην λέξη.

Παραδείγματα : περιβάλ* πολιτικ*, γ?ναίκα

7.   Χρησιμοποιείτε τους τελεστές "and" ή "or", για να καθορίσετε στην αναζήτηση πολλές λέξεις σε οποιοδήποτε πεδίο ή σειρά. Χρησιμοποιείτε "and not", για να αποκλείσετε λέξεις από την αναζήτηση.

Παράδειγμα : stocks and bonds
Παράδειγμα : (alaska or canada) and (adventure and not vacation)

8.    Όταν ο αναζητούμενος ξενόγλωσσος τίτλος περιέχει λατινικούς χαρακτήρες με τόνους (γερμανικό umlaut, γαλλικούς τόνους κτλ.), προτιμήστε τη Σύνθετη αναζήτηση και μάλιστα το πεδίο Τίτλος, επιλέγοντας ως όρους  λέξεις από τον τίτλο που να μην έχουν τέτοιους χαρακτήρες. Όταν στον όρο που αναζητείτε υπάρχει τονισμένο ω (ώ), θα πρέπει να βάζετε τον τόνο.

9.    Αν ο ηλεκτρονικός κατάλογος του ΕΚΠΑ μείνει ανενεργός για κάποιο χρονικό διάστημα, θα εμφανισθεί αυτόματα ο Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ilsas-ΣΕΑΒ), τμήμα του οποίου είναι ο κατάλογος ΕΚΠΑ. Θα το αντιληφθείτε όταν στο πεδίο Βιβλιοθήκη (υποχρεωτικό) εμφανίζεται η φράση Ψάξε όλες τις συλλογές.

10.    Για να αναζητήσετε τίτλους περιοδικών, προτιμήστε την επιλογή Αναζήτηση περιοδικών.

Επιπλέον, όσον αφορά στην αναζήτηση εργασιών "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" (πτυχιακή, διπλωματική, διδακτορική διατριβή) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

  • Στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ υπάρχει μεγάλος όγκος εργασιών "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" σε έντυπη μορφή, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο OPAC, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους. Αρκετές μάλιστα από αυτές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες και σε ψηφιακή μορφή, στοιχείο το οποίο επισημαίνεται στο αντίστοιχο πεδίο της εγγραφής)
  • Στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ "Περγαμός" υπάρχουν καταχωρημένες περισσότερες από 10.000 εργασίες σε ψηφιακή μορφή από το 1998 και εξής, με ιδιαίτερα αυξανόμενη τάση από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αι. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κατάθεση εργασιών "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" σε ψηφιακή μορφή στην Πέργαμο κατέστη υποχρεωτική από το τέλος του 2015

Επομένως, για να βελτιστοποιήσετε τις πιθανότητες εντοπισμού μίας εργασίας "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" είναι σκόπιμο:

  • Να την αναζητήσετε στον κατάλογο OPAC   
  • Να την αναζητήσετε στην Πέργαμο
  • Να την αναζητήσετε στα διαθέσιμα discovery εργαλεία τύπου Summon

Σε περίπτωση κατά την οποία οι αναζητήσεις σας δεν επιστρέψουν αποτέλεσμα (π.χ. εργασία που δεν έχει καταχωρηθεί), θα πρέπει να απευθυνθείτε για βοήθεια στην αρμόδια Βιβλιοθήκη (στοιχεία επικοινωνίας: http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html). 

Μπορείτε να κατεβάσετε σε αρχείο pdf τις Οδηγίες και συμβουλές για τον Κατάλογο (OPAC)