ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

The Association of College and Research Libraries (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Chicago, IL: The…


Πληροφοριακή παιδεία ή Πληροφοριακός γραμματισμός είναι ένας όρος της Επιστήμης της Πληροφόρησης που αναφέρεται σε όλες εκείνες τις δράσεις μέσω των…