ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Διαδικασία έγκρισης κατάθεσης εργασίας στην πλατφόρμα «Πέργαμο»

Κατηγορίες Ιδρυματικό αποθετήριο Διπλωματικές εργασίες - Διδακτορικές διατριβές Φοιτητής Διδάσκων Βιβλιοθηκονόμος Ψηφιακές συλλογές

Περιγραφή των βημάτων που ακολουθεί ο βιβλιοθηκονόμος

Στα παρακάτω αρχεία περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία, που ακολουθεί ο βιβλιοθηκονόμος προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίψει μια εργασία που κατατέθηκε στην πλατφόρμα "Πέργαμος"