ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Θεματικά εργαλεία έρευνας (κατάλογοι, βάσεις δεδομένων, ευρετήρια, πύλες, κ.ά.)

Κατηγορίες Διαδικτυακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών Ανθρωπιστικές επιστήμες και Καλές Τέχνες

ΔΥΑΣ. Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Δίκτυο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας

Εργογραφία Νεοελληνικής Χρονογραφίας και Ιστοριογραφίας (1529-1900)

Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

Ευρωπαϊκή Πύλη των Αρχείων - Archives Portal Europe

Μουσείο Μπενάκη. Βιβλιολογικό Εργαστήρι “Φίλιππος Ηλιού”. Βιβλιογραφία 19ου αιώνα

Νήμα. Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές                

Περιηγητικές Διαδρομές - Travel Trails  

Τα Travel Trails, αποτελούν μια βάση δεδομένων η οποία ευρετηριάζει, κατηγοριοποιεί και αναλύει τις καταγραφές των περιηγητών στην Ανατολική Μεσόγειο από τον 16ο αιώνα έως το 1830, μέσα από τις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (ταξιδιωτική φιλολογία)

Η πύλη για την ελληνική γλώσσα         

AGORHA. Bases de données de l' Institut National d' Histoire de l' Art (INHA)     

Βάσεις δεδομένων ιστορίας και έρευνας στην ιστορία και την αρχιτεκτονική της τέχνης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης. Περιλαμβάνει την ψηφιακή έκδοση του Répertoire d’art et d’archéologie / JacquesDoucet, μια βιβλιογραφική έκδοση με 350.000 άρθρα, 97.000 μονογραφίες και 7.000 καταλόγους πωλήσεων από πολλές χώρες, σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την τέχνη και την αρχαιολογία                      

Archives Portal Europe. Ευρωπαϊκή Πύλη των Αρχείων       

Παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες για το αρχειακό υλικό διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών καθώς και πληροφορίες για αρχειακούς φορείς στην Ευρώπη (πολιτιστική κληρονομιά)

Best of History Web Sites                     

Παρέχει αξιόπιστη πρόσβαση σε περισσότερους από 1200 ιστότοπους, προσφέροντας πηγές που αφορούν την ιστορία και ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών για τους καθηγητές ιστορίας και τους μαθητές τους   

ERIC. Institute of Education Sciences

Η βάση αφορά την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης 

Great Books Index. An index to online great books in english translation

JURN Directory                                    

Αποτελεί έναν οργανωμένο κατάλογο συνδέσμων (links) για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, με λίστα επιλεγμένων περιοδικών ανοικτής πρόσβασης ή ελεύθερων ηλεκτρονικών περιοδικών

Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie (KIRKE)        

Κατάλογος διαδικτυακών πηγών που αφορούν την κλασική φιλολογία        

Modern Greek Studies                       

Search Culture                                     

Διαδικτυακή πύλη αναζήτησης για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά ως Ελληνικός Συσσωρευτής Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Τελευταία ενημέρωση: Φλεβάρης 2021