ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ ο όγκος των επιστημονικών δεδομένων που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο  και την…


Για την έκδοση μονογραφιών και βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης, δραστηριοποιούνται συγκεκριμένοι πανεπιστημιακοί εκδότες, εκδότες μονογραφιών Ανοικτής…


Για να αξιολογήσει κανείς τα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης δίνονται οι ακόλουθες επιλογές: # “Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης”,…


Λειτουργούν διεθνώς ποικίλα αποθετήρια, ιδρυματικά, προδημοσιεύσεων, υποστηριζόμενα από  κρατική χρηματοδότηση, θεματικά και αποθετήρια δεδομένων. Ως…


Τα τέλη επεξεργασίας άρθρων ή, στα ελληνικά, τα τέλη δημοσίευσης, είναι ένα κόστος που επιβαρύνει ορισμένες φορές τους συγγραφείς  προκειμένου να…