ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Έκδοση βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης

Κατηγορίες Εκδοτική Ανοικτής Πρόσβασης

Για την έκδοση μονογραφιών και βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης, δραστηριοποιούνται συγκεκριμένοι πανεπιστημιακοί εκδότες, εκδότες μονογραφιών Ανοικτής Πρόσβασης, όπως οι Open Book Publishers, Ubiquity Press  καθώς και εμπορικοί εκδότες.

Για να εντοπίσουμε  βιβλία Ανοικτής Πρόσβασης με κρίση από ομότιμους, υπάρχουν οι επιλογές του Directory of Open Access Books (DOAB) και Online Library and Publication Platform (OAPEN)

Διάφορα έργα και πρωτοβουλίες που ασχολούνται με τα ζητήματα έκδοσης βιβλίων με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης και προτείνουν πολιτικές και καλές πρακτικές είναι σε εξέλιξη (Palomera Project, Policy Alignment of Open Access Monographs in the European Research Area, 2023-24)

Ειδικά για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες υπάρχει το ευρωπαϊκό έργο  HIRMEOS, που επιχειρεί  να αντιμετωπίσει  τα εμπόδια της πλήρους ολοκλήρωσης των μονογραφιών στο European Open Science Cloud, ασχολείται με την προτυποποίηση καινοτόμων υπηρεσιών  για έκδοση μονογραφιών Ανοικτής Πρόσβασης, και με νέα εργαλεία για την αποτίμηση της έρευνας στις παραπάνω επιστήμες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανοικτή εκδοτική βιβλίων:

 

 

Ενημέρωση 22/8/2023