ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Δημοσίευση σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης

Κατηγορίες Εκδοτική Ανοικτής Πρόσβασης

Για να αξιολογήσει κανείς τα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης δίνονται οι ακόλουθες επιλογές:

# “Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης”, κατάλογος που δίνει περιληπτικά τους όρους Ανοικτής Πρόσβασης όλων των συνεργαζόμενων εκδοτών του ΣΕΑΒ, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν ακόμη κάποιο πρόγραμμα.

# Λίστα περιοδικών του Directory of Open Access Journals (DOAJ)

#  ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)

Gold Open Access (GOA)

#  Αν ο εκδότης είναι μέλος της Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

#  Αν ο εκδότης συμμορφώνεται με τις πρακτικές της Committee on Publication Ethics (COPE)

#  Ευρετηρίαση σε  καθιερωμένες βάσεις δεδομένων, όπως Web of Science, Scopus κ.α., πάντα με κάποιες επιφυλάξεις

“HowOpenIsIt?”, ένας οδηγός για την αποτίμηση της ανοικτότητας των περιοδικών 

Think.Check.Submit, εάν κάποιος διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τη νομιμότητα και την ποιότητα κάποιου εκδοτικού μέσου.

Για να γνωρίζει ένας ερευνητής τα κριτήρια δημοσίευσης σε περιοδικά, χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να αναζητήσει στην ιστοσελίδα “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing” της OASPA.

Λόγω της πληθώρας εκδιδόμενων περιοδικών, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα λεγόμενα αρπακτικά περιοδικά (Predatory journals), περιοδικά δηλαδή που διατηρούν χαμηλά εκδοτικά στάνταρ, έχουν περιορισμένη ή μηδενική ομότιμη αξιολόγηση αλλά γρήγορη δημοσίευση. Για την αποφυγή τέτοιων περιοδικών μπορεί να επισκεφθεί κανείς τον ιστότοπο  ΑΠΘ. Βιβλιοθήκη. Αρπακτικά περιοδικά: Εργαλεία.

Σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης του ΕΚΠΑ από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ υπάρχει ο ιστότοπος Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκδοτικής (e-Publishing) ΕΚΠΑ.