ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Το Mendeley είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα ένα κοινωνικό δίκτυο ερευνητών, που παρέχει τη δυνατότητα…


Τι είναι το turnitin; Το TurnItIn, αποτελεί μια διαδικτυακά προσπελάσιμη πλατφόρμα λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες της να ελέγχουν εργασίες…


Αναλυτική καταγραφή εξαιρέσεων και περιορισμών περιουσιακών δικαιωμάτων


Χρονική διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων


Αντικείμενο προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας


Page 1 of 2