ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Mendeley: εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών

Κατηγορίες Χρησιμοποιώ τις πηγές Διαχείριση βιβλιογραφίας Λογοκλοπή και πνευματικά δικαιώματα Διδάσκων Φοιτητής Επισκέπτης

Mendeley σε 4 βήματα

Το Mendeley είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα ένα κοινωνικό δίκτυο ερευνητών, που παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης της βιβλιογραφίας αλλά και διαμοιρασμού βιβλιογραφικών αναφορών και εργασιών ανάμεσα σε ερευνητές. Λειτουργεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (από 2021 και εξής το ανανεωμένο λογισμικό  Reference Manager δεν λειτουργεί σε κινητές συσκευές). Η έκδοση για μεμονωμένους χρήστες παρέχεται ελεύθερα και η μετάπτωση δεδομένων από αντίστοιχα βιβλιογραφικά προγράμματα (π.χ Refworks, Zotero, κτλ) είναι δυνατή.

Με την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς να αποθηκεύσει έγγραφα από το διαδίκτυο, π.χ επιστημονικά άρθρα, να τα οργανώσει σε φακέλους και να προσθέσει σε αυτά δικές του σημειώσεις, υπογραμμίσεις και ετικέτες. Οι βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, εισάγονται αυτόματα με την αποθήκευση στο Mendeley και μπορούν εύκολα να εξαχθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  εμφάνισης παραπομπών σε έγγραφό μας σε κειμενογράφο.

Κάθε ερευνητής δημιουργεί το προφίλ του στην εφαρμογή, οπότε μπορεί να μεταφορτώσει εκεί τις δημοσιεύσεις του και να έχει αναλυτικές στατιστικές πληροφορίες γι αυτές, όπως επίσης γενικότερα για την επιστήμη του και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Επιπλέον το σύστημα δίνει τη δυνατότητα  στον εγγεγραμμένο χρήστη να μετέχει  σε ερευνητικά δίκτυα, ώστε  να παρακολουθεί την ερευνητική δραστηριότητα άλλων συναδέλφων και να ανακαλύπτει διαρκώς άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα. Έτσι προτείνονται ακόμη στον καθένα δημοσιεύσεις ανάλογα με το γνωστικό πεδίο και τα ενδιαφέροντά του, τις οποίες μπορεί άμεσα να προσθέσει στη Mendeley βιβλιοθήκη του.

Εγκατάσταση εφαρμογής (απλές οδηγίες)

Mendeley  σε 4 βήματα

Εισαγωγή στο  Mendeley

ενημέρωση 30/6/2023