ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Turnitin: Ερωτήσεις και Απαντήσεις (Q&A)

Κατηγορίες ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ Οδηγοί- Εγχειρίδια Διδάσκων Φοιτητής Βιβλιοθηκονόμος Λογοκλοπή και πνευματικά δικαιώματα Κάνω έρευνα Χρησιμοποιώ τις πηγές
 • Τι είναι το turnitin;

Το TurnItIn, αποτελεί μια διαδικτυακά προσπελάσιμη πλατφόρμα λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες της να ελέγχουν εργασίες ως προς την αυθεντικότητά τους (originality check), με το να συγκρίνει το κείμενο της εργασίας με ένα πλήθος διαδικτυακών πηγών αλλά και με αποθηκευμένες εργασίες στην τεράστια βάση δεδομένων που διαθέτει. 

 

 • Μπορεί πραγματικά το turnitin να ανιχνεύει λογοκλοπή;

Πρακτικά κάθε λογισμικό τέτοιου είδους δρα αποτρεπτικά ως προς τη λογοκλοπή και συνεπικουρεί τον διδάσκοντα/ενδιαφερόμενο στο να έχει μια εικόνα της εργασίας που ελέγχεται ως προς την αυθεντικότητά της. Στην ουσία, το turnitin ελέγχει την κάθε εργασία που του υποβάλλεται και παράγει μια αναφορά ομοιότητας (similarity report) σε σχέση με τις αντίστοιχες εργασίες ή πηγές που ερευνά και ανιχνεύει, μνημονεύοντας τα αντίστοιχα ποσοστά ομοιότητας για κάθε πηγή που βρέθηκε (με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό που αναφέρει στην αναφορά του να είναι το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών). Τελικά όμως, την απόφαση για το αν έχει γίνει λογοκλοπή ή όχι την παίρνει ο διδάσκων, που μπορεί να κρίνει τη σημαντικότητα και το ειδικό βάρος των στοιχείων που αποκαλύπτονται με την αναφορά.  Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στους συνδέσμους https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/instructor-category.htm#TheSimilarityReport  και https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/the-similarity-report/refining-the-similarity-report.htm.

 

 • Έλαβα τα μηνύματα για την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στην web πλατφόρμα του turnitin, χρειάζεται να προσέγω κάτι;

 

Προσέξτε στα email που λάβατε, τόσο την διεύθυνση παραλήπτη (τη δική σας) όσο και την προσφώνηση που σας απευθύνει (“Hi  …”) καθώς αναφέρει ακριβώς το όνομα και επώνυμό σας με το οποίο έχετε προστεθεί το σύστημα (μπορείτε να τα αλλάξετε πάντως αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας). Τα στοιχεία αυτά (συγκεκριμένα, το επώνυμο και το email) θα σας χρειαστούν για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Turnitin.

 

Στην περίπτωση που διαθέτετε ήδη πρόσβαση στο Turnitin με το ίδιο email, λόγω π.χ. της απασχόλησής και σε άλλο ίδρυμα όπως είναι το ΕΑΠ, ο υπάρχων λογαριασμός σας θα διασυνδεθεί και με το λογαριασμό του ΕΚΠΑ και θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα ίδια στοιχεία user name και password.

 

 

 

 • Έχω λογαριασμό στο turnitin, μπορώ να συνδεθώ όμως και μέσω Google;

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης μέσω του λογαριασμού Google (προσέξτε το κουμπάκι "Sign in with Google" στη σελίδα εισόδου, https://www.turnitin.com/login_page.asp), αλλά μόνο αν υπάρχει συνδρομή στην υπηρεσία G Suite της Google, κάτι που το ΕΚΠΑ δεν διαθέτει. Ωστόσο, μπορεί ένας χρήστης, αν το επιθυμεί να ορίσει ως user name στο turnitin το email του στη Google (GMail), ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα.

 

 • Έχω λογαριασμό (ως διδάσκων) στο turnitin, τι χρειάζεται για να ελέγξω μια εργασία;

Αρκεί να δημιουργήσετε μια τάξη (class) και να ορίσετε μια εργασία (assignment) στο πλαίσιο της τάξης  (βλ. https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/instructor-category.htm#Classesandmasterclasses και https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/instructor-category.htm#Makingasubmission). Και οι δύο μπορεί να είναι εικονικές και να μην αντιστοιχούν σε πραγματικές τάξεις και εργασίες. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της εργασίας μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο εργασιών.

Εναλλακτικά μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Quick Submit κυρίως για μεμονωμένες εργασίες (βλ. https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/making-a-submission/activating-quick-submit.htm και https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/making-a-submission/submitting-via-quick-submit.htm).

Σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται να ελέγξετε μεμονωμένες εργασίες, οι οποίες όμως, ενδέχεται να επανυποβληθούν σε έλεγχο, καθώς ίσως θα πρέπει γι' αυτές να δηλώσετε να μην αποθηκεύονται στη βάση του Turnitin,  δεδομένου ότι σε κάθε επανέλεγχο θα σας δίνει ποσοστό ομοιότητας κοντά στο 100% (στη διαδικασία QuickSubmit η επιλογή εμφανίζεται απ' ευθείας πριν την υποβολή, ενώ γενικά στη λογική Δημιουργίας Class και Assignment δείτε τα όσα αναφέρονται στο σύνδεσμο: https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/assignment-management/advanced-similarity-report-settings.htm).

 

 • Τι να προσέξω δημιουργώντας μια τάξη στο turnitin;

Την ημερομηνία λήξης (μπορείτε να την αλλάξετε ωστόσο και αργότερα) και το είδος της τάξης που μπορεί  να είναι standard ή master. Πρακτικά καλύπτεστε πλήρως με τις standard τάξεις εκτός και αν γίνεται κάποιου είδους συνδιδασκαλία με άλλους διδάσκοντες ή συνεργάτες και απαιτείται πια μια master class προκειμένου να γίνει επιμερισμός αρμοδιοτήτων σε διδάσκοντες. Αν χρειαστεί, μια standard τάξη μπορεί να μετατραπεί σε master. Σε μια τάξη master όμως δεν μπορεί να γίνει κανένας έλεγχος αν προηγουμένως δεν έχουν οριστεί οι συνεργαζόμενοι διδάσκοντες, τα αντικείμενα της διδασκαλίας που τους αντιστοιχούν, κλπ. 

 

 • Τι να προσέξω ορίζοντας μια εργασία (assignment) σε μια τάξη (class) στο turnitin;

Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για αρχή (μπορείτε ωστόσο να τις αλλάξετε και αργότερα). Από και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος παραμέτρων που επηρεάζουν τον τρόπο που η πλατφόρμα θα παράγει την αναφορά ομοιότητας σε σχέση και με το πως θέλετε να γίνει ο έλεγχος (αν πχ. επιτρέπετε στους φοιτητές να ανεβάσουν μόνοι τους τις εργασίες τους, αν επιτρέπετε νέες εκδόσεις, πότε θα γίνει ο έλεγχος, κλπ.). Όλες αυτές τις παραμέτρους μπορείτε να τις τροποποιήσετε πριν ελέγξετε μια εργασία, ενώ αρκετές δυνατότητες υπάρχουν ως φίλτρα/εξαιρέσεις και επάνω στην παραγόμενη αναφορά (π.χ. κείμενο σε εισαγωγικά, βιβλιογραφία, συγκεκριμένες πηγές, πλήθος ομοίων λέξεων κ.ά.).

 

 • Λειτουργεί η δυνατότητα "Translated matching" στο turnitin;

Η υπηρεσία αυτή αν και είναι ακόμα σε επίπεδο "beta" (τελικών δοκιμών), λειτουργεί κάνοντας μετάφραση του υποβληθέντος κειμένου στα Αγγλικά και έλεγχό του στο ευρύ περιεχόμενο που υπάρχει στην Αγγλική γλώσσα. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες γλώσσες: Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Danish, Dutch, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian Bokmal, Norwegian Nyorsk, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, και Turkish.

 

 • Έχω λογαριασμό στο turnitin αλλά ξέχασα το password που είχα δηλώσει. Τι μπορεί να γίνει;

Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε το password που είχατε ορίσει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό σύνδεσμο "Forgot your password? Click here." που υπάρχει κάτω από τα στοιχεία εισόδου στη σελίδα της πλατφόρμας που καλείστε να κάνετε είσοδο (https://www.turnitin.com/login_page.asp). 

Έχει σημασία να γνωρίζετε το email  και το όνοματεπώνυμο που είναι δηλωμένο στην πλατφόρμα και ενδεχόμενα μια εξτρά μυστική ερώτηση που σας είχε ζητηθεί κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην πλατφόρμα. Δεν υπάρχει τρόπος από τους διαχειριστές να επέμβουν στα στοιχεία σας.
Αν δεν τα καταφέρετε να συνδεθείτε, εναλλακτικές λύσεις είναι να εγγραφείτε ξανά με άλλο email ή να διαγράψουμε τον τρέχοντα λογαριασμό και να προσπαθήσουμε να γίνει εκ νέου εγγραφή (με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εισόδου). 

 

 • Που μπορώ να βρω πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης για το Turnitin;

Διαφόρων ειδών πληροφορίες που καλύπτουν θέματα τεχνικής υποστήριξης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: supportcenter.turnitin.com/s/        Επιπλέον, στη σελίδα που θα οδηγηθείτε από τον προαναφερθέντα σύνδεσμο μπορείτε και εσείς να θέσετε κάποιο ερώτημα/αίτημα (ticket) προς το turnitin support, αν ακολουθήσετε την επολογή "Raise a case request" που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας δίπλα από το σημείο που αναγράφεται "Can't find what you're looking for?". Από εκεί, και στη φόρμα που θα οδηγηθείτε θα πρέπει να φροντίσετε να δώσετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία όπως: όνομα, επώνυμο και email (όπως το έχετε δηλώσει εντός της πλατφόρμας), σαν User Type επιλέγετε Instructor, ως Product επιλέγετε Turnitin Originality, Access Route επιλέγετε Website και ως Institution γράφετε "National and Kapodistrian University of Athens".

 

 • Πως διαγράφω μια εργασία από τη βάση του Turnitin;

 

Να γνωρίζετε ότι με τη διαγραφή του αποτελέσματος ελέγχου (similarity report) δεν διαγράφεται και η υποβληθείσα εργασία από την πλατφόρμα. Οριστική διαγραφή εργασίας από τη βάση του turnitin γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. αν η εργασία έχει υποβληθεί προς έλεγχο μέσα από την web πλατφόρμα του λογισμικού, τότε χρειάζεται να γίνει κατάλληλο αίτημα μέσω της πλατφόρμας (δείτε οδηγίες και λεπτομέριες στο σύνδεσμο https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/paper-deletions.htm#permanent-deletion )
 2. αν η εργασία έχει υποβληθεί μέσω του e-class, (για την ώρα) η διαγραφή γίνεται κατόπιν αιτήματος προς το turnitin από τον διαχειριστή του ιδρυματικού λογαριασμού και είναι δυνατή μόνο αν είναι γνωστός ο κωδικός της εργασίας (paper/submission ID) τον οποίο και πρέπει να γνωστοποιείτε.

Σε κάθε περίπτωση, προσέξτε πριν κάνετε το αίτημα να έχετε αποθηκεύσει ότι σχετικό με την εργασία/paper μπορεί να χρειάζεστε (π.χ. την αναφορά ομοιότητας, το αρχικό αρχείο, κλπ.) καθώς με τη διαγραφή διαγράφονται ΟΛΑ τα παραπάνω από τη βάση.