ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Παρουσίαση της Χ. Ράμμα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ (23 και 26 Ιουνίου 2021).


Παρουσίαση της Α. Φραντζή στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ (23 και 26 Ιουνίου 2021)


Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ ο όγκος των επιστημονικών δεδομένων που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο  και την…


Για την έκδοση μονογραφιών και βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης, δραστηριοποιούνται συγκεκριμένοι πανεπιστημιακοί εκδότες, εκδότες μονογραφιών Ανοικτής…


Για να αξιολογήσει κανείς τα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης δίνονται οι ακόλουθες επιλογές: # “Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης”,…


Page 1 of 2