ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Για να αξιολογήσει κανείς τα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης δίνονται οι ακόλουθες επιλογές: # “Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης”,…


Λειτουργούν διεθνώς ποικίλα αποθετήρια, ιδρυματικά, προδημοσιεύσεων, υποστηριζόμενα από  κρατική χρηματοδότηση, θεματικά και αποθετήρια δεδομένων. Ως…


Τα τέλη επεξεργασίας άρθρων ή, στα ελληνικά, τα τέλη δημοσίευσης, είναι ένα κόστος που επιβαρύνει ορισμένες φορές τους συγγραφείς  προκειμένου να…


To Foster Plus είναι μια πλατφόρμα e-learning η οποία απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την Ανοικτή Επιστήμη ή πρέπει να…


Για το LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries), το μεγαλύτερο Δίκτυο Ερευνητικών…