ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος" (Νομική Σχολή)

Κατηγορίες Νομική επιστήμη Πέργαμος: ιδρυματικό αποθετήριο Φοιτητής

Χρήσιμα έγγραφα για την κατάθεση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στη Νομική Σχολή

Η "Πέργαμος" αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΕΠΙΑΨΒ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το υλικό, το οποίο συνεχώς εμπλουίζεται, είναι είτε ψηφιακό υλικό ελεύθερης πρόσβασης είτε υλικό με πρόσβαση σε πιστοποιημένους χρήστες ΕΚΠΑ (βλ. Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου) είτε υλικό προσωρινά κλειστής πρόσβασης και περιλαμβάνει:

  • Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές (Γκρίζα Βιβλιογραφία)
  • Ψηφιακές συλλογές εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αξίας για την ακαδημαϊκή κοινότητα
  • Σπάνιο ψηφιοποιημένο υλικό το οποίο ανήκει στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) ή σε άλλες οργανωτικές μονάδες του ΕΚΠΑ (π.χ. αποδελτιωμένες παλαιές περιοδικές εκδόσεις, βιβλία, άρθρα τιμητικών τόμων, πρακτικά συνεδρίων του ΕΚΠΑ)
  • Αρχεία και ιδιωτικές αρχειακές συλλογές
  • Εκπαιδευτικό υλικό για Φοιτητές με Αναπηρίες (ΦμεΑ)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλο ερευνητικό υλικό

Εδώ θα βρείτε παλαιότερων ετών διπλωματικές εργασίες και εδώ παλαιότερων ετών διδακτορικές διατριβές της Νομικής Σχολής.

Παρακάτω παραθέτουμε χρήσιμα έγγραφα που απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής, για να χρησιμοποιήσουν στην κατάθεση των διατριβών ή διπλωματικών τους εργασιών: