ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

ΒΚΠ ΕΚΠΑ και Ανοικτή Πρόσβαση

Κατηγορίες Κάνω έρευνα Ψηφιακές συλλογές Άρθρα Περιοδικά Πέργαμος: ιδρυματικό αποθετήριο

Ως Ανοικτή Πρόσβαση - ΑΠ (Open access - ΟΑ), θεωρείται η ελεύθερη,  απεριόριστη πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλων των ειδών τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Έτσι, η ανοικτή πρόσβαση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις μορφές της δημοσιευμένης έρευνας, συμπεριλαμβανομένων έγκριτων και μη έγκριτων άρθρων ακαδημαϊκών περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων, διατριβών, κεφάλαιων βιβλίων και μονογραφιών.

Διεθνώς, αναφέρονται πλέον δύο γενικά ακολουθούμενοι τρόποι υλοποίησης της Ανοικτής Πρόσβασης:

  • ο Χρυσός Δρόμος (Gold Open Access), δηλαδή η δημοσίευση σε καθιερωμένα επιστημονικά περιοδικά υπό το καθεστώς της ΑΠ, όπου η κάλυψη των τελών δημοσίευσης (Author Publication/Processing Charges – APC) μπορεί να γίνει μέσα από διάφορους πόρους, 
  • ο Πράσινος Δρόμος (Green Open Access), δηλαδή η αυτο-αρχειοθέτηση του παραγόμενου ερευνητικού υλικού σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) υποστηρίζει και τους δύο προαναφερθέντες δρόμους μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων διαδικασιών: