ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Τι είναι το Ταξινομικό Σύστημα NLM

Κατηγορίες Βιβλία Επιστήμες υγείας

Τί είναι το NLM Classification NLM (National Library of Medicine Classification)

 Το Ταξινομικό Σύστημα της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι ένα ιεραρχικό ταξινομικό σύστημα, που οργανώνει την ιατρική επιστήμη και τις σχετικές με αυτή επιστήμες. Η ταξινόμηση NLM  χρησιμοποιείται εκτενώς, παγκοσμίως,  από όλες σχεδόν τις Ιατρικές Βιβλιοθήκες, τα Κέντρα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, με σκοπό την επεξεργασία και διάθεση  της παγκόσμιας βιο-ιατρικής βιβλιογραφίας. Θεωρείται ευρύ ταξινομικό σύστημα, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μικρές όσο και από μεγάλες εξειδικευμένες συλλογές.