ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Τι είναι τα ψηφιακά αποθετήρια

Κατηγορίες ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Ένα ψηφιακό αποθετήριο είναι ένας μηχανισμός για τη διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακού περιεχομένου. Τα αποθετήρια μπορούν να είναι είτε θεματικά ή είτε αποθετήρια ενός συγκεκριμένου ιδρύματος. Μπορούν να υποστηρίξουν ...

Ένα ψηφιακό αποθετήριο είναι ένας μηχανισμός για τη διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακού περιεχομένου. Τα αποθετήρια μπορούν να είναι είτε θεματικά ή είτε αποθετήρια ενός συγκεκριμένου ιδρύματος. Μπορούν να υποστηρίξουν την έρευνα, τη μάθηση, και τις διοικητικές διαδικασίες. Τα αποθετήρια να χρησιμοποιούν ανοικτά πρότυπα για να εξασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο που περιέχουν θα είναι προσβάσιμο στο μέλλον για αναζήτηση και ανάκτηση των πληροφοριών.

Το ΕΚΠΑ διαθέτει το ψηφιακό αποθετήριο "Πέργαμος" το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για την ομοιόμορφη διαχείριση, τεκμηρίωση, διατήρηση και ανάδειξη ετερογενών ψηφιακών συλλογών.

Ανάλογα ψηφιακά αποθετήρια διαθέτουν και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας.