ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Τι είναι οι βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές;

Κατηγορίες Χρησιμοποιώ τις πηγές

Η συγγραφή ενός επιστημονικού κειμένου όπως: σεμιναριακή ή διπλωματική εργασία, διδακτορική διατριβή, άρθρο επιστημονικού περιοδικού, ανακοίνωση συνεδρίου, επιστημονικό εγχειρίδιο κλπ. προϋποθέτει αναφορές σε προηγούμενες ...

Η συγγραφή ενός επιστημονικού κειμένου όπως: σεμιναριακή ή διπλωματική εργασία, διδακτορική διατριβή, άρθρο επιστημονικού περιοδικού, ανακοίνωση συνεδρίου, επιστημονικό εγχειρίδιο κλπ. προϋποθέτει αναφορές σε προηγούμενες έρευνες προκειμένου να είναι τεκμηριωμένη. Οι αναφορές αυτές σε απόψεις, γεγονότα, συμπεράσματα κλπ. άλλων συγγραφέων-ερευνητών μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές όπως για παράδειγμα βιβλία ή περιοδικά έντυπα και ηλεκτρονικά, εφημερίδες, βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες, blogs, wikis, αρχεία κλπ.

 

Κάθε αναφορά που κάνουμε οφείλουμε, προκειμένου να αποφύγουμε τη λογοκλοπή, να την επισημάνουμε τόσο μέσα στο κείμενο, όσο και στη βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος του εκάστοτε κειμένου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα και σεβόμαστε τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας.

 

Επιπλέον, οι βιβλιογραφικές παραπομπές δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που του δίνουμε ή και να ανατρέξει σε μία πηγή που τον ενδιαφέρει, προκειμένου να τη μελετήσει διεξοδικότερα.