ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών

Κατηγορίες Χρησιμοποιώ τις πηγές

Κάθε επιστημονικό σύγγραμμα για να θεωρείται αξιόπιστο, οφείλει να έχει βιβλιογραφικές αναφορές. Ωστόσο δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος παράθεσης της βιβλιογραφίας.

Κάθε επιστημονικό σύγγραμμα για να θεωρείται αξιόπιστο, οφείλει να έχει βιβλιογραφικές αναφορές. Ωστόσο δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος παράθεσης της βιβλιογραφίας.

Μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν αναπτύξει συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών, τα οποία είναι ευρέως γνωστά και χρησιμοποιούνται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

 

Παραθέτουμε τα πιο σημαντικά από αυτά καθώς και τον επιστημονικό κλάδο στον οποίο κυρίως εφαρμόζονται:

 

• APA: Συμπεριφοριστικές και κοινωνικές επιστήμες

• Australian: Νομικές επιστήμες

• Harvard: Διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι

• IEEE: Τεχνολογία

• MLA: Συγκριτική λογοτεχνία

• Oxford: Ιστορία, Δίκαιο και Θεολογία

• Vancouver: Ιατρική και Βιοϊατρική