ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Συλλογές νομοθεσιών/νομολογιών/άρθρων ανοικτής πρόσβασης

Κατηγορίες Νομική επιστήμη Συλλογές νομοθεσιών/νομολογιών

Περιλαμβάνει συγκεντρωμένες συλλογές νομοθεσιών, νομολογιών και άρθρων που διατίθενται διαθέσιμες online.

 • Βάσεις δεδομένων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου:
  • HELC: Hellenic European Law Concordance: H βάση δεδομένων ΗELC περιλαμβάνει πληροφορίες για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη κοινοτική από το 1981 έως και το 2009.
  • Νομοθεσία Κρατικών Ενισχύσεων: Η βάση αυτή περιλαμβάνει όλα τα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα για τις κρατικές ενισχύσεις, είτε βρίσκονται σήμερα σε ισχύ είτε έχουν καταργηθεί, ούτως ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει μία συνολική εικόνα του κανονιστικού πλαισίου.
  • Νομολογία Κρατικών Ενισχύσεων: Η βάση αυτή περιλαμβάνει αποφάσεις κοινοτικών και ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως όσες έχουν εκδοθεί από την 1.1.2001 και μέχρι σήμερα, ενώ είναι υπό διαρκή ενημέρωση και συμπλήρωση για τα προηγούμενα έτη).
 • Συλλογή εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Eur-Lex: H νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • GlobaLex: Ηλεκτρονική έκδοση του New York University School που αφορά διεθνές και συγκριτικό δίκαιο. Περιλαμβάνονται και βάσεις δημοσιευμένων άρθρων πάνω στις ίδιες θεματολογίες.
 • HUDOC: Bάση με υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.