ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Πώς γίνεται η ταξιθέτηση ειδικών συλλογών μιας Βιβλιοθήκης

Κατηγορίες Παιδαγωγική - Εκπαίδευση

Ταξιθέτηση ειδικών συλλογών μιας Βιβλιοθήκης

Οι Ειδικές συλλογές μιας Βιβλιοθήκης βρίσκονται είτε σε Ειδικούς χώρους είτε στην ενιαία συλλογή σε συγκεκριμένα ράφια. Τα βιβλία που ανήκουν σε ειδικές συλλογές έχουν στο ταξιθετικό σύμβολό τους, στο ταμπελάκι (επίσημα), συγκεκριμένα Γράμματα ΠΡΙΝ τον ταξινομικό αριθμό που συμβολίζουν την Ειδική Συλλογή.

Αναλυτικά:

 • Σε όλες τις Βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται τα εξής γράμματα:
  • Π: πληροφοριακά βιβλία Ελληνόγλωσσα
  • R: πληροφορικά βιβλία Ξενόγλωσσα
  • ΑΠ: Υλικό Άμεσης  Πληροφόρησης
  • ΔΔ: Διδακτορικές διατριβές
  • ΔΙΑ: Διδακτορικές διατριβές
  • ΔΣ: Συγγράμματα Ευδόξου
  • ΔΙΑ: Μεταπτυχιακές διατριβές 
  • ΜΔ: Μεταπτυχιακές διατριβές
  • ΜΕΤ: Μεταπτυχιακές εργασίες
  • ΠΕ: Πτυχιακές εργασίες
  • ΑΝΑ: Ανάτυπα
  • Σ: Συνέδρια ελληνικά
  • C: Συνέδρια ξενόγλωσσα
  • ΣΒ: Σπάνια Βιβλία
 • Στις Βιβλιοθήκες των Επιστημών Αγωγής και ειδικά στην παιδική συλλογή βιβλίων χρησιμοποιούνται τα έξης γράμματα:
  • ΓΝ: βιβλία γνώσεων
  • Π.Ε.: παιδική εγκυκλοπαίδεια
  • Π.Ε.Λ.: παιδική εφηβική λογοτεχνία
  • Θ.: Θέατρο
  • ΔΡΑ: δραστηριότητες
  • ΧΠ: Χριστούγεννα, Πάσχα
  • ΕΠ: εποχιακά
  • Ι.Ε.: ιστορίες με εικόνες
  • ΛΠ: λαϊκά παραμύθια
  • ΛΓΡΦ: λαογραφία
  • ΜΥΘ: μυθολογία
  • ΞΠ: ξένα παραμύθια
  • ΕΠ: ελληνικά παραμύθια
  • ΚΕΠ: κλασικά εικονογραφημένα παραμύθια
  • ΤΧΜ: τέχνη,μουσική
  • ΤΧΖ: τέχνη,ζωγραφική
  • ΤΧΧ: τέχνη,χορός
  • ΤΧΠ: τέχνη,παραμύθια
  • ΤΧΚ: τέχνη-κινηματογράφος