ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Ποιο είναι το αντικείμενο προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κατηγορίες Πρώτα βήματα στην έρευνα Λογοκλοπή και πνευματικά δικαιώματα

Αντικείμενο προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας

Αντικείμενο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι το πνευματικό δημιούργημα, ως άυλο αγαθό το οποίο ανήκει στον χώρο του λόγου της τέχνης ή της επιστήμη, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονικά έργα αλλά και άλλες δημιουργίες όπως λογισμικό ή βάσεις δεδομένων. 

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει απόλυτο, απεριόριστο και αποκλειστικό χαρακτήρα, ενώ υπόκειται σε περιορισμούς  οι οποίοι αφορούν στην έννοια του έργου, την πρωτοτυπία  και  την έκταση του δικαιώματος. Το έργο αρχίζει να υπάρχει για το δίκαιο από τη στιγμή που θα αποκτήσει κάποιο αισθητό υπόστρωμα ενώ  προστατεύεται ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική του αξία, ανεξάρτητα από τον παράνομο η ανήθικο χαρακτήρα του και ανεξάρτητα από τον προορισμό του και τις ανάγκες που θα εξυπηρετήσει.