ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Περιοδικά Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής που διατίθενται και ηλεκτρονικά

Κατηγορίες Νομική επιστήμη Περιοδικά

Για τη διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας συγκεντρώσαμε όλους τους τίτλους των νομικών περιοδικών που υπάρχουν σε έντυπη μορφή στη συλλογή της Βιβλιοθήκης.

Για τη διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας συγκεντρώσαμε όλους τους τίτλους των νομικών περιοδικών που υπάρχουν σε έντυπη μορφή στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και στα οποία μπορούν οι χρήστες να έχουν επιπλέον και ηλεκτρονική πρόσβαση, είτε μέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε μέσω ελεύθερης διάθεσης στο Διαδίκτυο.

Ακολούθως θα βρείτε τον κατάλογο όλων των τίτλων με τους αντίστοιχους συνδέσμους πρόσβασης: drive.google.com/file/d/1w-yQo2gLO-Llbj1jnFo5z24BIkj58Rpd/view.

Πληροφορίες ηλεκτρονικής πρόσβασης υπάρχουν και ανά τίτλο στον ανοιχτό δημόσιο κατάλογο OPAC της Βιβλιοθήκης.