ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Οδηγός αναζήτησης Βιβλιογραφίας

Κατηγορίες Ψάχνω και βρίσκω Θετικές Επιστήμες Βάσεις δεδομένων Άρθρα Οδηγοί- Εγχειρίδια

Το παρόν αποτελεί ένα χρηστικό φυλλάδιο αναζήτησης βιβλιογραφίας. Περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα για τη Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών, όμως, αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για όλες τις Βιβλιοθήκες για την αναζήτηση βιβλιογραφίας. Το φυλλάδιο απλά σας παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για να ξεκινήσετε τις αναζητήσεις σας, δηλαδή κωδικοποιεί που να ψάξετε ανάλογα με αυτό που ζητάτε.

Το  παρόν αποτελεί ένα χρηστικό φυλλάδιο αναζήτησης βιβλιογραφίας.

Περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα για τη Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών, όμως, αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για όλες τις Βιβλιοθήκες για την αναζήτηση βιβλιογραφίας.

Το φυλλάδιο απλά σας παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για να ξεκινήσετε τις αναζητήσεις σας, δηλαδή κωδικοποιεί που να ψάξετε ανάλογα με αυτό που ζητάτε.

Υπάρχουν αναλυτικές  οδηγίες  για  περαιτέρω  διερεύνηση  στη  γνωσιακή  βάση (ενότητα "Μάθετε  πως")  στο website  μας.

 

Έκδοση 1 - Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2016