ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Λογοκλοπή

Κατηγορίες Χρησιμοποιώ τις πηγές Λογοκλοπή και πνευματικά δικαιώματα

Πληροφορίες σχετικά με τη Λογοκλοπή, τον τρόπο αποφυγής της, καθώς και ορθής αναφοράς στην πηγή προέλευσης μίας πληροφορίας.

Τι είναι η λογοκλοπή; 

Λογοκλοπή (Plagiarism) είναι η «ιδιοποίηση ξένης πνευματικής δημιουργίας με ανήθικο, παράνομο τρόπο» ("Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής" του Τριανταφυλλίδη).    Με απλά λόγια, λογοκλοπή είναι η χρήση των σκέψεων, των ιδεών, των αντιλήψεων  ή των γραπτών εργασιών  (μέρους ή ολόκληρου) ενός άλλου ατόμου χωρίς να γνωστοποιούμε την ταυτότητα του μέσα από μια σωστή παραπομπή και η  παρουσίαση αυτών  ως δικών μας.   Η λογοκλοπή που μπορεί να γίνει σκόπιμα ή κατά λάθος δεν συνάδει με την εξέλιξη της γνώσης και τις αξίες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας 

Υπάρχουν δύο τύποι λογοκλοπής: 

 • η λογοκλοπή ολόκληρης πηγής , δηλαδή την αντιγραφή ολόκληρης εργασίας και  την οικειοποίηση της.
 • η μερική αντιγραφή, δηλαδή την αντιγραφή ολόκληρου κειμένου από κάποια πηγή (πχ μεθοδολογία έρευνας, συμπεράσματα) και  την οικειοποίηση της. 


Ποιες πράξεις  θεωρούνται λογοκλοπή;

 •  Η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας
 • Η οικειοποίηση ερευνητικών πορισμάτων για ατομική προβολή
 • Η αυτολογοκλοπή, δηλαδή η χρήση μέρους μιας δημοσίευσης ενός επιστήμονα σε μια επόμενη δημοσίευσή του, χωρίς τη χρήση αναφοράς ή παραπομπής στην αρχική δημοσίευση
 • Η ανάλυση των ιδεών τρίτου χωρίς αναγνώριση/ αναφορά της πηγής
 • Η ανεπαρκής παράφραση της πηγής
 • Η αγορά ή ο δανεισμός μιας εργασίας
 • Η πληρωμή τρίτου προσώπου να γράψει την εργασία μας

 

Με ποιο τρόπο αποφεύγεται η λογοκλοπή;

Το έργο, η ιδέα, ένα σχέδιο,  ενός τρίτου που χρησιμοποιήθηκε, πρέπει να αναγνωρίζεται μέσα στην εργασία. Η λογοκλοπή μπορεί να αποφευχθεί με την προσεκτική καταγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών/πηγών που  χρησιμοποιούνται στην εργασία. 

 

Γιατί η αναφορά των πηγών  είναι σημαντική;

 • Προσδίδει εγκυρότητα και  αξιοπιστία  στην  εργασία 
 • Επιτρέπει στον αναγνώστη  να βρει τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία , να ανατρέξει στην πρωτότυπη πηγή και να συγκρίνει.

 

Πώς να αναφέρω μια πηγή;

Η αναφορά των πηγών γίνεται τόσο για τη χρήση αυτούσιου κειμένου άλλης εργασίας όσο και  σε περίπτωση παράφρασης του περιεχομένου (όταν  δηλαδή δεν γίνεται ακριβής αντιγραφή κειμένου  άλλου συγγραφέα).

 Για τη χρήση αυτούσιου κειμένου μιας  πηγή  απαιτείται η ενσωμάτωση του  σε εισαγωγικά ή και χρήση πλάγιας γραμματοσειράς καθώς  και η αναφορά τόσο της πηγής όσο και της συγκεκριμένης σελίδας. Η έκταση της παράθεσης αυτούσιου κειμένου πρέπει να είναι μικρή.

Μαθαίνω  περισσότερα για τη λογοκλοπή: http://logoklopi.weebly.com/