ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Λογισμικό οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας Zotero

Κατηγορίες Οδηγοί- Εγχειρίδια Ψάχνω και βρίσκω Κάνω έρευνα Διαχείριση βιβλιογραφίας Φοιτητής Διδάσκων Χρησιμοποιώ τις πηγές

Το Zotero είναι ένα ελεύθερο, ανοικτού κώδικα λογισμικό για τη διαχείριση βιβλιογραφικών δεδομένων και συναφούς ερευνητικού υλικού. Είναι εύκολο στη χρήση και πολύτιμος βοηθός στη συλλογή, οργάνωση, παράθεση ερευνητικών πηγών.

Επιτρέπει την αποθήκευση αναφορών από καταλόγους βιβλιοθηκών, από βάσεις δεδομένων και από τον Παγκόσμιο Ιστό. Δίνει τη δυνατότητα προσθήκης αρχείων PDF, εικόνων, αρχείων ήχου και βίντεο, στιγμιότυπων ιστοσελίδων.

Με τη χρήση ποικίλων σημαντικών στυλ αναφορών, δημιουργεί παραπομπές εντός κειμένου, υποσημειώσεις και βιβλιογραφίες.

Η δημιουργία ομάδων κοινού ενδιαφέροντος διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή ιδεών και το μοίρασμα των ερευνητικών πηγών.

Σύντομος οδηγός εγκατάστασης και χρήσης Zotero