ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Ηλεκτρονικά συγγράμματα. Κάλλιπος

Κατηγορίες Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής κοντά σας Ψηφιακές συλλογές Βιβλία Φοιτητής

Κάλλιπος. Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα

O «Κάλλιπος»  είναι ένα αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί τα συγγράμματα και τα βοηθήματα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» και καλύπτουν όλο το φάσμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Αποθετήριο παρέχει στους χρήστες του/μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τις εξής υπηρεσίες:

  • Ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση σε ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα. Η πρόσβαση υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους, που συνδέονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν τα υποβληθέντα τεκμήρια. Βλ. όροι χρήσης.
  • Δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου και ανάκτησης περιεχομένου
  • Περιεχόμενο οργανωμένο σε μαθησιακά αντικείμενα

Περιλαμβάνει περίπου 400 τεκμήρια τα οποία είναι οργανωμένα σε πέντε (5) ευρείες θεματικές περιοχές: «Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες - Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων» (περίπου 70) , «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική», «Φυσικές Επιστήμες», «Ιατρικές Επιστήμες - Επιστήμες της Ζωής», «Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές, Γεωπονικές Επιστήμες». 

Περιλαμβάνει τους εξής τύπους τεκμηρίων: Ηλεκτρονικά συγγράμματα, Κεφάλαια βιβλίων, Εικόνες, Ηχητικά αποσπάσματα, Βίντεο, Μαθηματικά αντικείμενα, Αλγόριθμοι, Χάρτες, Πίνακες, Διαδραστικά αντικείμενα.

Η αναζήτηση υλικού μπορεί να γίνει σύμφωνα με το μαθησιακό αντικείμενο, τον τίτλο του συγγράμματος, το όνομα του συγγραφέα, το θέμα του συγγράμματος καθώς και το Ίδρυμα του οποίου αποτελεί σύγγραμμα ή βοήθημα. Υπάρχει δυνατότητα και σύνθετης αναζήτησης με διάφορα φίλτρα εντοπισμού.

Τα βιβλία διατίθενται σε αρχεία μορφής pdf και epub και διαβάζονται συνήθως online. Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, δείτε τις  Συχνές ερωτήσεις

Σε πρόσφατη ανακοίνωση (4/2020) δημοσιεύθηκαν  σύνδεσμοι και σε άλλα ανοικτά αποθετήρια εκπαιδευτικών πόρων. Βλ. Συλλογές/Αποθετήρια με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (Open Educational Resources / OER), και ξενόγλωσσα ανοικτά ηλεκτρονικά συγγράμματα (open textbooks).

Βλ. επίσης Ανοικτά Μαθήματα (Mooc) Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Εδώ μπορεί κάποιος να βρει μαθήματα που διδάσκονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και είναι ελεύθερα προσβάσιμα και διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό ότι, εκτός από το υλικό του μαθήματος, υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης προτεινόμενης βιβλιογραφίας και διαδικτυακών πηγών που αφορούν σε συγκεκριμένο θέμα.