ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Εφαρμογές βιβλιογραφικής διαχείρισης: η συμβολή της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής στην εκπαίδευση χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητ

Κατηγορίες Διαχείριση βιβλιογραφίας Κάνω έρευνα

Παρουσίαση στην Ημερίδα, με θέμα «Η Βιβλιοθήκη και τα σύγχρονα εργαλεία πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία, στο πλαίσιο των 180 χρόνων λειτουργίας του ΕΚΠΑ», η οποία διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την 1η Νοεμβρίου 2017.