ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Βάσεις νομικών δεδομένων

Κατηγορίες Νομική επιστήμη Βάσεις δεδομένων

H Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής είναι συνδρομητής και παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες βάσεις νομικών πληροφοριών.

H Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής είναι συνδρομητής και παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες βάσεις νομικών πληροφοριών ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και με άλλες εθνικές και διεθνείς βάσεις νομικής πληροφόρησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

  • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Η εν λόγω υπηρεσία είναι χορηγία της Επιτροπής τηλεματικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.

  • Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline: Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 15 επιστημονικών περιοδικών, η οποία σε συνδυασμό με τη λειτουργία διασύνδεσης, νομοθεσίας και νομολογίας προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης ανά θέμα, δικαστήριο, νομοθέτημα ή περιοδικό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μόνο από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.
  • Sakkoulas-online: Περιέχει πληροφόρηση για τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου Δικαίου. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή από το δίκτυο του ΕΚΠΑ με χρήση κωδικών.
  • NOMOS: Παρέχει πλήρες κείμενο ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, νομική αρθρογραφία, νομολογία ΔΕΚ, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Η υπηρεσία είναι εφικτή από το δίκτυο του ΕΚΠΑ με χρήση κωδικών.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

  • Beckonline: Περιέχει νομοθετικές, νομολογιακές και ερευνητικές πληροφορίες από τον γερμανικό επιστημονικό χώρο και αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή νομικών πληροφοριών για τη γερμανική κυρίως -αλλά όχι μόνο- έννομη τάξη. H πρόσβαση είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Heinonline: Η βάση νομικών δεδομένων Heinonline περιέχει το πλήρες κείμενο όλων σχεδόν των αγγλόφωνων νομικών περιοδικών, ιδίως σε θέματα διεθνούς δικαίου και όχι μόνο. Περιλαμβάνει  επίσης σημαντικές συλλογές εγγράφων από την πρακτική των κρατών, ιδίως σε δύσκολα προσβάσιμες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις. Βοήθεια για χρήση της βάσης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://help.heinonline.org/. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της είναι εφικτή μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • JSTOR: Ψηφιακή βιβλιοθήκη ακαδημαϊκού περιεχομένου, η οποία καλύπτει πολλά γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών και την επιστήμη του Δικαίου.