ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Αποτελέσματα αναζήτησης στις μηχανές discovery

Κατηγορίες Ψάχνω και βρίσκω Κάνω έρευνα

Είναι πολύ πιθανό σε μια αναζήτηση (για τους ίδιους όρους) να βρίσκετε διαφορετικά αποτελέσματα αν τις εκτελέσετε σε διαφορετικές μηχανές discovery.

Να σημειωθεί ότι οι μηχανές αναζήτησης τύπου "discovery", εκτελούν  μέσω διαδικτύου, με ενιαίο τρόπο, αναζήτηση στις  ηλεκτρονικές πηγές ανοικτής πρόσβασης ή συνδρομητικές από διαφορετικούς εκδότες που τους έχουν καθοριστεί από τη Βιβλιοθήκη, βάσει δικών τους ειδικά διαμορφωμένων ευρετηρίων.

Τα διαφορετικά αποτελέσματα για τους ίδιους όρους αναζήτησης, μπορεί να οφείλονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους παράγοντες:

  • Τα ευρετήρια των μηχανών αναζήτησης χτίζονται και διαμορφώνονται με διαφορετικούς κανόνες είτε αυτοματοποιημένα είτε "χειροκίνητα", τόσο όσον αφορά το είδος του περιεχομένου όσο και τη συχνότητα ενημέρωσης με νέο υλικό, έχοντας έτσι διαφορετικό περιεχόμενο προς αναζήτηση.
    • Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κατάλογο OPAC και τα Ιδρυματικά Αποθετήρια καθώς η αναζήτηση στις discovery μηχανές δίνει αποτελέσματα "γνωρίζοντας" μια προηγούμενη -χρονικά- εικόνα των καταλόγων (η οποία μπορεί αν τω μεταξύ να έχει αλλάξει). Για το λόγο αυτό προτείνεται να γίνονται και απ'ευθείας αναζητήσεις στους αντίστοιχους καταλόγους για πληρότητα αποτελεσμάτων.
  • Δεν παρέχουν πρόσβαση και δεν ευρετηριάζουν ακριβώς τις ίδιες ηλεκτρονικές πηγές είτε λόγω μη ίδιου τρόπου καθορισμού αυτών είτε λόγω μη διαθεσιμότητας κάποιας πηγής (πχ. μη ύπαρξης σχετικής συμφωνίας μεταξύ της εταιρίας διαχείρισης/κατασκευής του προϊόντος discovery και του παροχέα/εκδότη του περιεχομένου μιας βάσης, ενός περιοδικού κλπ.).
  • Οι αλγόριθμοι discovery αναζητήσεων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα είναι διαφορετικοί.
  • Έχουν επιλεγεί από το χρήστη διαφορετικά επιμέρους ευρετήρια ή διαφορετικοί περιορισμοί και φίλτρα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Να τονιστεί επίσης, ότι εάν στα αποτελέσματα αναζήτησης περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς το σχετικό ψηφιακό υλικό (π.χ κάποιο άρθρο, βιβλίο, εργασία, κλπ.), τότε η πρόσβαση στο υλικό αυτό ακολουθεί ρητά την υπάρχουσα συμφωνία για την πρόσβαση που παρέχεται στο υλικό αυτό από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης  (BKΠ) του ΕΚΠΑ, είτε πρόκειται για απ'ευθείας συνδρομές ή μέσω ΣΕΑΒ/HEAL-Link (να έχετε πάντα υπόψη ότι ακόμα και σε συμφωνίες με εκδοτικούς οίκους ενδέχεται να μην παρέχεται πρόσβαση στο σύνολο του υλικού τους ή να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί).

Οι προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις ισχύουν και για αποτελέσματα αναζήτησης στις υπηρεσίες  πλοήγησης και αναζήτησης τίτλων ηλεκτρονικών πηγών (βιβλίων και περιοδικών) τύπου A-Z και Publication Finder που παρέχονται από το Summon και το EDS αντίστοιχα.