Πρόσβαση στη Συλλογή eBook Ανοιχτής Πρόσβασης της EBSCO

Κατηγορίες Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει ενεργοποιηθεί πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της  Συλλογής Ηλεκτρονικών Βιβλίων (eBook) Ανοιχτής Πρόσβασης της EBSCO. Η συλλογή είναι πολυθεματική και περιλαμβάνει πάνω από 2600 τίτλους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης: 

www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html