ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑ

Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζονται οι Βιβλιογραφικές Βάσεις στις οποίες έχει πρόσβαση όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ, μέσω απευθείας συνδρομών.

HeinOnline

** Η συνδρομή έχει λήξει **

Η συνδρομή στη βάση HeinOnline αποκτήθηκε από ενέργειες και πόρους του ΠΜΣ Νομικές Διεθνείς Σπουδές.

Η βάση περιέχει το πλήρες κείμενο όλων σχεδόν των αγγλόφωνων νομικών περιοδικών, ιδίως σε θέματα διεθνούς δικαίου αλλά όχι μόνο. Περιλαμβάνει επίσης σημαντικές συλλογές εγγράφων από την πρακτική των κρατών, ιδίως σε δύσκολα προσβάσιμες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις.

  • Μπορείτε να βρείτε βοήθεια για χρήση της βάσης στο σύνδεσμο: http://help.heinonline.org/

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ