ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑ

Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζονται οι Βιβλιογραφικές Βάσεις στις οποίες έχει πρόσβαση όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ, μέσω απευθείας συνδρομών.

Βάσεις νομικών δεδομένων

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις βάσεις νομικών δεδομένων στις οποίες υπάρχει ενεργή συνδρομή μέσω της Νομικής Σχολής, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://law.lib.uoa.gr/ypiresies/baseis-nomikon-dedomenon.html

  

ProQuest Publicly Available Content Database (PAC)

H βάση Publicly Available Content (PAC) του οίκου ProQuestαποτελεί μία νέα πηγή πολυεπιστημονικού, ειδικά επιμελημένου ακαδημαϊκού περιεχομένου ελεύθερης πρόσβασης, η οποία προσφέρεται δωρεάν σε υφιστάμενους συνδρομητές σε βάσεις του οίκου.

Η PAC προσφέρει μια σειρά από οφέλη στους χρήστες της:

 • Συμπληρώνουν τις βιβλιογραφικές και πλήρους κειμένου συνδρομητικές πηγές τους από την ProQuest με ένα εκτεταμένο σε εύρος περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων preprints από σημαντικά αποθετήρια όπως το arXiv.
 • Αποκτούν πρόσβαση σε ελεγμένο περιεχόμενο από ποιοτικές πηγές ανοικτής πρόσβασης εμπλουτίζοντας τη συλλογή τους με εκατοντάδες βάσιμους ακαδημαϊκούς τίτλους.  Όπως είναι γνωστό, πιθανώς προβληματικοί τίτλοι που δεν συνάδουν με τις συντακτικές παραμέτρους και υψηλά standards της ProQuest έχουν εξαιρεθεί.
 • Βλέπουν πρώτοι ό,τι πιο τελευταίο στην ακαδημαϊκή μελέτη ενθαρρύνοντας την αιχμηρή κριτική σκέψη με πρόσβαση σε χιλιάδες preprints/working papers από το arXiv και άλλες συλλογές.

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της βάσης PAC:

1. Σύνδεση σε εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης κάθε άρθρου με βάση το DOI

 • Για οποιοδήποτε έγγραφο στην πλατφόρμα της ProQuest το οποίο έχει DOI, στέλνεται ένα αίτημα στο Unpaywall API και εάν βρεθεί ταίρι σε ΝΟΜΙΜΑ διαθέσιμο ανοικτό πλήρες κείμενο, ο χρήστης θα προωθηθεί στον σύνδεσμο σύνδεσης με το εκτός πλατφόρμας PQ πλήρες κείμενο.
 • Για παράδειγμα, άρθρα ανοικτής πρόσβασης σε υβριδικά περιοδικά τα οποία ευρετηριάζονται από την ProQuest αλλά το πλήρες κείμενο δεν είναι ενσωματωμένο, μπορούν να εντοπισθούν και να είναι προσβάσιμα χάρις σε αυτό το χαρακτηριστικό.

2. Διαθεσιμότητα του πλήρους κειμένου ανοικτής πρόσβασης σε ΜΗ-ταυτοποιημένους χρήστες

 • Για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ανοικτής πρόσβασης, οι χρήστες που συνδέονται από το Google Scholar μπορούν τώρα να βλέπουν το πλήρες έγγραφο κατευθείαν εντός της πλατφόρμας της ProQuest.
 • Αντί να βλέπουν ένα preview και να τους ζητείται να προβούν σε ταυτοποίηση για να πάρουν το πλήρες περιεχόμενο μπορούν να βλέπουν κατευθείαν το πλήρες έγγραφο και να έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν το PDF.

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της ProQuest (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση): https://search.proquest.com

  

American Antiquarian Archives on EBSCOhost

H συλλογή American Antiquarian Archives του οίκου EBSCO, αποτελεί ουσιαστικά τη θεματική συλλογή περιοδικών "Historical Periodicals Collection (50 Series)" της American Antiquarian Society (AAS). Η συλλογή προσφέρει πρόσβαση σε Αμερικανικές περιοδικές εκδόσεις από την εποχή του Αποικισμού μέχρι τον Εμφύλιο Πόλεμο και την Ανοικοδόμηση, εκδοθείσες μεταξύ του 1684 και του 1912.  Η συλλογή αποτελείται από μια σειρά από επιμέρους βάσεις οι οποίες καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές: γεωργία, ιστορία, εφαρμοσμένες επιστήμες και τεχνολογία, τέχνη, μουσική, εκπαίδευση, θρησκεία, επιχειρήσεις, γυναικεία ζητήματα.

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της ενεργούς συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή (επιμέρους βάσεις, λίστες τίτλων, θεματική κάλυψη, κλπ).

Συνδεθείτε στη συλλογή (μπορείτε να επιλέξετε επιμέρους ή το σύνολο των βάσεων που την απαρτίζουν)

  

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) on EBSCOhost

H βάση Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) του οίκου EBSCOευρετηριάζει βιβλία, ερευνητικές αναφορές, πρακτικά συνεδρίων και πάνω από 700 περιοδικά σχετικά με τη βιβλιοθηκονομία, την ταξινόμηση, την καταλογογράφηση, την ανάκτηση και τη διαχείριση της πληροφορίας  από τα μέσα του 1960 έως σήμερα. 

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της ενεργούς συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

GreenFILE on EBSCOhost

H βάση GreenFILE του οίκου EBSCOπαρέχει περιλήψεις και στοιχεία σε 384.000 εγγραφές σχετικά με την ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον και θέματα όπως: η ρύπανση, η υπερθέρμανση του πλανήτη, τα «πράσινα» κτίρια, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.ά. Η βάση παρέχει ευρετηρίαση σε πάνω 384.000 καταχωρήσεις, ενώ ταυτόχρονα δίνει Ανοιχτή Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσοτέρων από 4.700 καταχωρήσεων.

Σημείωση: Η βάση μας παρέχεται δωρεάν από την EBSCO λόγω της ενεργούς συνδρομής μας σε άλλες βάσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

Communication & Mass Media Complete

H βάση Communication & Mass Media Complete του οίκου EBSCOαποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για έρευνα σχετικά με την επικοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρέχει ευρετηρίαση σε αποδελτιωμένα άρθρα περισσότερων από 570 περιοδικών, ενώ περιλαμβάνει περιλήψεις και περιεχόμενα περίπου 200 ακόμα περιοδικών. Επιπλέον, η βάση προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων σε περισσότερα από 450 από τα περιοδικά αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

SPORTDiscus with full text

H βάση SPORTDiscus with Full Text του οίκου EBSCOαποτελεί την πλέον περιεκτική πηγή μελέτης για θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και την αθλητιατρική. Περιλαμβάνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε πάνω από 550 περιοδικά από το 1985 μέχρι σήμερα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

CINAHL with full text

H βάση CINAHL® with Full Text του οίκου EBSCOαποτελεί την πλέον περιεκτική πηγή μελέτης για θέματα της νοσηλευτικής και της ιατρικής επιστήμης. Περιλαμβάνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε πάνω από 610 περιοδικά από το 1981 μέχρι σήμερα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, να δείτε σχετικές πληροφορίες ή τα περιοδικά που περιλαμβάνει, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της EBSCO (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση, εκτός της Συλλογής "American Antiquarian Archives" που διαθέτει ξεχωριστό σύνδεσμο αναζήτησης): EBSCOhost Research Databases

  

Wolters Kluwer Clinical Drug Information Lexicomp Online

H βάση  Lexicomp Online του οίκου Wolters Kluwer Clinical Drug Information (CDI) είναι μια συλλογή από κλινικές βάσεις δεδομένων και εργαλεία υποστήριξης κλινικών αποφάσεων. Αποτελεί δε, μια ολοκληρωμένη λύση για φαρμακοποιούς, ιατρούς και νοσηλευτές, παρέχοντας πρόσβαση σε διάφορες πηγές φαρμακευτικών πληροφοριών που περιλαμβάνουν δοσολογίες, διαχείριση, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, καθώς και κλινικό περιεχόμενο.

Διατίθενται: Οδηγίες χρήσης, εκπαιδευτικά βίντεο, και σύντομος οδηγός αναφοράς (σε μορφή PDF).

Συνδεθείτε στη βάση

Σημείωση 1: Όταν συνδεθείτε στον ιστότοπο της βάσης θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε το σχετικό "Single User Lisence Agreement" (κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "I Accept"), το οποίο είναι απαραίτητο για να συνεχίσετε και να κάνετε χρήστη της βάσης.

Σημείωση 2: Αν κάποια στιγμή πατήσετε το σύνδεσμο "Logout" (στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου) η βάση σας αποσυνδέει και αν προσμαθήσετε να συνδεθείτε εκ νέου είναι πιθανόν να σας ζητάει user name/password. Για να μπορέσετε να συνδεθείτε θα χρειαστεί να "ξαναφορτώσετε" την αρχική σελίδα της βάσης (http://online.lexi.com). 

  

MathSciNet

 

 

 

H βάση MathSciNet της American Mathematical Society (AMS) παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε βιβλία, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων γύρω από τα Μαθηματικά και άλλες σχετικές επιστήμες. Παρέχονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία για άρθρα περιοδικών, συνεδρίων και βιβλίων καθώς και  περιλήψεις αυτών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να διατίθεται και το πλήρες κείμενο του άρθρου.

 

Συνδεθείτε στη βάση

 

 

Web of Science (WoS)

 

Η πλατφόρμα Web of Science του οίκου Clarivate Analytics λειτουργεί ως ευρετήριο ετεροαναφορών (citations) και παρέχει διασυνδεδεμένη αναζήτηση σε ερευνητικά αποτελέσματα και πηγές που καλύπτουν θεματικά τις κοινωνικές, θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην περίπτωση που στα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανιστεί υλικό, στο οποίο υπάρχει ενεργή πρόσβαση σε πλήρες κείμενο (full text), γίνεται σχετική διασύνδεση μέσω της υπηρεσίας Links του Web of Science, η οποία περιλαμβάνεται στη συνδρομή μας.

 

Ειδικότερα, η συνδρομή μας εξασφαλίζει αναζήτηση στα ακόλουθα ευρετήρια:

 

 • KCI-Korean Journal Database (1980-σήμερα), Medline (1950-σήμερα), Russian Science Citation Index (2005-σήμερα), SciELO Citation Index (1997-σήμερα), Web of Science Core Collection (Science Citation Index Expanded/Social Sciences Citation Index/Arts & Humanities Citation Index, 1975-σήμερα), Book Citation Index (Science/Social Science & Humanities, 2005-σήμερα), Conference Proceedings Citation Index™ (Science/Social Science & Humanities, 1990-σήμερα), Emerging Sources Citation Index (2015-σήμερα), Current Chemical Reactions (CCR, 1985-σήμερα)

 

Δείτε ακόμα:

Συνδεθείτε στη βάση

 

 

InCites JCR & ESI


 

Σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Web of Science, μέσω του οίκου Clarivate Analytics, παρέχεται πρόσβαση σε δύο ακόμα βάσεις/εργαλεία αξιολόγησης της έρευνας με βάση τις ετεροαναφορές (citations).

 

 • InCites Journal Citation Reports (JCR) - Επιτρέπει την αξιολόγηση και σύγκριση επιστημονικών περιοδικών χρησιμοποιώντας δεδομένα από περίπου 12.000 επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά, καθώς και από πρακτικά συνεδρίων προερχόμενα από πάνω από 3.000 εκδότες σε περισσότερες από 60 χώρες. Καλύπτει σχεδόν όλες τις επιμέρους θεματικές κατηγορίες στους τομείς των θετικών επιστημών της τεχνολογίας και των κοινωνικών επιστημών.

  

 • InCites Essential Science Indicators (ESI) -  Αποτελεί μια μοναδική συλλογή στατιστικών και τάσεων μέσα από μετρήσεις δημοσιεύσεων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και τις αντίστοιχες σε αυτά ετεροαναφορές.

EndNote (έκδοση web/online)


 

Μέσω της συνδρομής μας στην πλατφόρμα Web of Science του οίκου Clarivate Analytics, μας παρέχεται η δυνατότητα χρήσης στη διαδικτυακή online έκδοση του εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών EndNote.

 

Το EndNote, συνεργάζεται με διαφανή τρόπο με την πλατφόρμα Web of Science και επιπλέον επιτρέπει:

 • αναζήτηση στην PubMed, τη Library of Congress και άλλες διαδικτυακές πηγές
 • εισαγωγή αναφορών και PDF από διαδικτυακές βάσεις
 • αποθήκευση μέχρι 50.000 αναφορών και 2GB συνημμένων
 • δημιουργία συνεργατικών ομάδων 
 • οργάνωση βιβλιογραφίας στο Microsoft® Word

Η πρόσβαση στο EndNote είναι εφικτή είτε μέσω της πλατφόρμας Web of Science, ή απ'ευθείας από το σύνδεσμο: http://my.endnote.com/http://my.endnote.com/ (σε κάθε περίπτωση απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα)

 

  

Δείτε ακόμα:

  

ProQuest Dissertations & Theses Global

H βάση Dissertations & Theses Global του οίκου ProQuestαποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές από όλον τον κόσμο, αρχίζοντας  χρονικά από το 1743 έως σήμερα. Σημαντικό πλήθος των έργων (κυρίως από το 1997 και έπειτα, αλλά και αρκετά πριν το 1997) παρέχεται σε ψηφιακή μορφή (full text). 

Ειδικότερα παρέχεται πρόσβαση στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

 • Business and Economics
 • Medical Sciences
 • Science
 • Technology
 • Agriculture
 • Social Sciences
 • Arts
 • Humanities

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της ProQuest (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση): https://search.proquest.com

  

Religion Database

H βάση Religion Database του οίκου ProQuest, παρέχει πάνω από 300 περιοδικά και εκδόσεις πλήρους κειμένου (full text) από το 1986 μέχρι σήμερα σχετικά με θεολογικές και θρησκευτικές σπουδές

Ειδικότερα παρέχεται πρόσβαση στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

 • Religion
 • Religious studies
 • Christianity
 • Judaism
 • Buddhism
 • Islam
 • Hinduism
 • Mormonism
 • Baha’ism
 • Catholicism
 • Protestantism
 • Evangelism
 • Pentecostalism
 • Sikhism
 • Shinto
 • Jainism
 • Baptist
 • Presbyterian
 • Methodist
 • Lutheran
 • Eastern Orthodox

 

Συνδεθείτε στη βάση

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό της βάσης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ομόσπονδης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις της ProQuest (στις οποίες έχουμε ενεργό συνδρομή και πρόσβαση): https://search.proquest.com

  

Reaxys

H βάση Reaxys του οίκου Elsevier, επιτρέπει την έρευνα για τη σύνθεση οργανικών και ανόργανων ενώσεων με δυνατότητα sub-structure search, reaction search & citation search και δίνει απευθείας πληροφορίες  για συνθήκες και φυσικές  σταθερές / φασματοσκοπικά δεδομένα αλλά και αναφορές από τη βιβλιογραφία συμπεριλαμβανόμενων πατεντών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με την εμπορική διαθεσιμότητα ουσιών.

Περισσότερα για τη Reaxys:

 

Συνδεθείτε στη βάση