ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, διοργανώνει σεμινάρια για τη χρήση του λογισμικού οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας Zotero, με σκοπό την…

Κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει σύμφωνα με το ακόλουθο ωράριο: Μεγάλη Δευτέρα 29/04/2024 - Μ. Τετάρτη 01/05/2024:…

Σύντομα δια ζώσης σεμινάρια πληροφοριακής εκπαίδευσης στους  φοιτητές της Νομικής Σχολής προκειμένου  να υποστηριχθούν  στην διαδικασία συγγραφής των…

Page 1 of 3