Διεύθυνση Βιβλιοθήκης

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης

 • Διεύθυνση:Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
 • Τηλέφωνο:Γραμματεία: (+30) 210 727 6526
 • FAX:-
 • Ωράριο:Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 15:30
 • Email:dibib(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  -

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης / Library Directorate

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης θεσμοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 1998, ενώ τον Οκτώβριο του 2005 ιδρύθηκε η ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ» (ΒΚΠ). Η έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2008, με  διευθύντρια έως τον Αύγουστο του 2009 την κ.  Αικατερίνη Ασημακοπούλου. Η Διεύθυνση δε λειτούργησε από τον Αύγουστο του 2009 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014, οπότε και επαναλειτούργησε με Προϊστάμενο της Διεύθυνσης τον κύριο Βαλσαμή Βαλσαμάκη.

Αποστολή της είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η διαχείριση και διάθεση εξειδικευμένων επιστημονικών πληροφοριών στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. 

Το αντικείμενο της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της είναι η διοίκηση, η εποπτεία και ο συντονισμός των Τμημάτων της, δηλαδή ο στρατηγικός σχεδιασμός, η οικονομική διαχείριση, η διοίκηση του προσωπικού της (μεταξύ άλλων διασφάλιση της ποιότητας του έργου που προσφέρει το προσωπικό, η αξιολόγησή του προσωπικού, η κατανομή του προσωπικού στα Τμήματά και η ανάθεση καθηκόντων), η σύνταξη πολιτικών (δανεισμού, διαδανεισμού, κατάθεσης Γκρίζας Βιβλιογραφίας, εμπλουτισμός της συλλογής των βιβλιοθηκών με διδακτικά συγγράμματα μέσω του συστήματος «Εύδοξος κ.λ.π.) και η καθιέρωση προτύπων για όλες τις λειτουργίες της, η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΚΠ, η συλλογή στατιστικών στοιχείων, η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω δεικτών αξιολόγησης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και εν γένει η ενεργή συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 • Βιβλιοθήκη της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής & Αειφορίας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Τμημάτων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής & Αειφορίας.
 • Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 • Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Τμημάτων, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
 • Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής
 • Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής
 • Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής
 • Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Νομικής Σχολής 
 • Βιβλιοθήκη Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και του ανεξάρτητου Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
 • Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.
 • Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, το οποίο καλύπτει α) την κεντρική διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων που συνιστούν τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΒΚΠ, β) τον εκσυγχρονισμό των προσφερομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΒΚΠ, γ) την υποστήριξη προσωπικού και χρηστών και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΒΚΠ , και δ) την τεχνική διαχείριση έργων που αφορούν σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών.

 

Η συλλογή των Βιβλιοθηκών των Σχολών, ανέρχεται σε:

 • 17.368 τεκμήρια στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής & Αειφορίας
 • 13.920 τεκμήρια στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
 • 40.550 τεκμήρια στη Βιβλιοθήκη Επιστημών της Αγωγής
 • 50.550 τεκμήρια στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας (τα τεκμήρια του Φαρμακευτικού Τμήματος περιλαμβάνονται στον αριθμό των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης Σ.Θ.Ε.)
 • 114.100 τεκμήρια στη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής
 • 198.904 τεκμήρια στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
 • 113.216 τεκμήρια στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής
 • 85.074 τεκμήρια στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
 • 450.000 τεκμήρια στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής

Σύνολο τεκμηρίων (βιβλίων, περιοδικών, χάρτες, cd κ.α.) = 1.083.500 τεκμήρια.

 

Υπηρεσία Διαδανεισμού βιβλίων και παραγγελίας άρθρων

Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχει στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΔΕΕ). Το δίκτυο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και αφορά στο διαδανεισμό υλικού των συλλογών των βιβλιοθηκών μελών, μέσω του συστήματος διαδανεισμού βιβλίων «Ίρις».  

Επίσης οι περισσότερες Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου μας συμμετέχουν στην Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων από περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται για την Παραγγελία Άρθρων με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Όσον αφορά στις παραγγελίες του εσωτερικού, πραγματοποιούνται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του ΕΔΕΤΒ, ενώ για το εξωτερικό το ΕΚΤ συνεργάζεται με Βιβλιοθήκες του Εξωτερικού, όπως η British Library Document Supply Center (BLDSC) και η SUBITO (Γερμανικές Βιβλιοθήκες).

 

Ιδρυματικό Αποθετήριο / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πέργαμος» 

Στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης λειτουργεί το Ιδρυματικό αποθετήριο του ΕΚΠΑ, στο οποίο καταθέτονται οι Πτυχιακές Εργασίες, Μεταπτυχιακές Διπλωματικές  Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές. https://pergamos.lib.uoa.gr/  

 

ΣΕΑΒ 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητάς του μια σειρά από εξαιρετικά χρήσιμες υπηρεσίες. http://www.seab.gr/

 

ΔΩΡΕΕΣ

Οι Βιβλιοθήκες των Σχολών του ΕΚΠΑ ενθαρρύνουν τη δωρεά προς αυτές κάθε είδους εντύπου υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της καθώς επίσης εξοπλισμού και επίπλων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των συλλογών, και γενικότερα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πολιτική δωρεών στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πολιτική Δωρεών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes.html (όπου μπορείτε να επισκεφτείτε την βιβλιοθήκη της Σχολής που σας ενδιαφέρει είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά).

 

 

LIBRARY & INFORMATION CENTRE DIRECTORATE

The Library & Information Centre’s mission is to support and enhance the educational and research activities of the University, to manage and distribute specialized scientific information to the Academic Community and to participate in every educational and cultural activity.

The Directorate is responsible for implementing the mission of the University’s Library and Information Centre and managing, supervising and coordinating its’ nine departments.

Strategic planning, financial management, staff management (staff assessment, distribution of staff in the departments and proper assignment of duties, ensuring high quality services), developing policies (for loan and interlibrary loan services, deposition of gray literature, collection development and enrichment with textbooks through the “Eudoxus” platform , etc.), establishing standards for all its’ functions, proper application of the Rules of Operation of LIC, collection of statistic data, ensuring high quality services through academic libraries evaluation indicators and in general the active involvement Library in achieving the objectives of the National University of Athens.

 

Library and Information Centre Departments

The Directorate consists of nine Departments/Libraries, each belonging to the corresponding School of the University, and the Library Computer Centre. Analytically:

 • Library of the School of Agricultural Development, Nutrition & Sustainability,which fulfills the needs of the faculty members and students of the School’s departments.
 • Library of the School of Physical Education and Sport Science, which fulfills the needs of the faculty members and students of the School’s department.
 • Library of the School of Education, which fulfills the needs of the faculty members and students of the School’s departments.
 • Library of the School of Health Sciences, which fulfills the needs of the faculty members and students of the School’s departments.
 • Library of the School of Theology, which fulfills the needs of the faculty members and students of the School’s departments.
 • Library of the School of Sciences, which fulfills the needs of the faculty members and students of the School’s departments, as well as those of the Pharmacy department 
 • Library of the Law School, which fulfills the needs of the faculty members and students of the Law School.
 • Library of the School of Economic and Political Science, which fulfills the needs of the faculty members and students of the School’s departments.
 • Library of the School of Philosophy, which fulfills the needs of the faculty members and students of the School’s departments.
 • Library Computer Centre

 

The Library and Information Center’s collection consists of a total of 1.083.500 items (books, periodicals, maps, cd-roms, etc.), that are divided as follows between the branches:

 • 17.368 items at the Library of the School of Agricultural Development, Nutrition & Sustainability
 • 13.920 items at the Library of the School of Physical Education and Sport Science
 • 40.550 items at the Library of the School of Education
 • 50.500 items at the Library of the School of Health Sciences (the items of the Pharmacy Departments are included in the collection of the Library of the School of Sciences)
 • 114.100 items at the Library of the School of Theology
 • 198.904 items at the Library of the School of Sciences
 • 113.216 items at the Library of the Law School
 • 85.074 items at the Library of the School of Economic and Political Science
 • 450.000 items at the Library of the School of Philosophy

 

Interlibrary Loan Services

The National and Kapodistrian University is a member of the Hellenic Interlibrary Loan Network. The network was developed through the Hellenic Academic Libraries Link and is the official cooperation between organizations which are responsible for the operation of libraries & information services and Interlibrary loan service in Greece and Cyprus, through the “IRIS” platform.

Additionally, the Library of National and Kapodistrian University, in cooperation with the National Documentation Centre, handles and satisfies requests of the members of the academic community for scientific journal articles, conference proceedings, etc. 

The National Documentation Centre fulfilled requests through the National Network of Scientific and Technological Libraries. Furthermore, in cooperation with Libraries, such as the British Library Document Supply Center (BLDSC) and SUBITO, the National Documentation Centre, handles international requests.

 

Institutional Repository / Digital Library “PERGAMOS”

The Library and Information Centre handles “PERGAMOS”, the unified Institutional Repository / Digital Library of the University of Athens.  PhD, graduate and postgraduate theses are deposited there. (https://pergamos.lib.uoa.gr/

 

Hellenic Academic Libraries Link

The National and Kapodistrian University of Athens is a member of Hellenic Academic Libraries Link, which enables the Library and Information Centre to provide the members of the academic community with a number of extremely useful services. (http://www.seab.gr/)

 

Donations

NKUA Libraries encourage and will gladly accept donations of any kind of printed material as well as equipment and furniture for the enrichment and the development of the multiple collections and the overall provided services.

Visit the following link for the full text of our Donation policy:

Donation Policy

For more information on our Libraries please visit: http://www-en.lib.uoa.gr/libraries.html


Προσωπικό Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης

 

Γραμματεία

 • Μυρτώ Γκιούλη (προσφέρει τις υπηρεσίες της και στη Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.) - mgiouli(at)uoa.gr
 • Θεοδώρα Καλέση (προσφέρει τις υπηρεσίες της και στη Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.) - tkalesi(at)uoa.gr

 

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης

 

Γραφείο «Ευδόξου»

 • Δήμητρα Μάρκου (προσφέρει τις υπηρεσίες της και στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής) - markoudim(at)uoa.gr
 • Άννα Σπυριδάκη (προσφέρει τις υπηρεσίες της και σττη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής)  - aspirid(at)uoa.gr

 

Γραφείο Διαδανεισμού

 • Ειρήνη Λουρδή (προσφέρει τις υπηρεσίες της και στο Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών) - elourdi18(at)uoa.gr
 • Σάντυ Καρασούλου (προσφέρει τις υπηρεσίες της και στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και πολιτικών Επιστημών)  - skarasoul(at)uoa.gr
 • Αγγελική Τσολάκου (προσφέρει τις υπηρεσίες της και στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και πολιτικών Επιστημών)  - atsolak(at)uoa.gr

 

Μεταφραστικό Τμήμα

 • Νικολέτα Ανδρούτσου (προσφέρει τις υπηρεσίες της και στη Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.) - nandrout(at)uoa.gr