Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την ανοικτή πρόσβαση

Κατηγορίες Διεύθυνση Βιβλιοθηκών

Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) και η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ σας προσκαλούν να συμβάλετε στη διεξαγωγη έρευνας με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση ως μοντέλο δημοσίευσης της επιστημονικής έρευνας, τη γνώμη και τη θέση σας μέχρι σήμερα συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο:

https://surveys.library.upatras.gr/s/clty20yod00mecja0nx0tx5s0

Η συμμετοχή σας είναι προαιρετική και τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι ανώνυμα. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να δηλώσετε στοιχεία επικοινωνίας για τη συμμετοχή σας σε περαιτέρω στάδια της έρευνάς μας.

Η έρευνα απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, και η λήξη της είναι στις 31 Μαϊου 2024.