Σεμινάριo υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΣΕΦΑΑ σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής

Κατηγορίες

Καλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ της ΣΕΦΑΑ να παρακολουθήσουν το σεμινάριο που θα διεξαχθεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης την Τετάρτη 29/11 ώρα 13.00 ,σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται με έμφαση στην εργασία του μαθήματος «Μεθοδολογία Έρευνας».

Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό υπολογιστή (laptop) κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.