Σεμινάρια για το λογισμικό Zotero

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, διοργανώνει σεμινάρια για τη χρήση του λογισμικού οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας Zotero, με σκοπό την υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων της Νομικής Σχολής στη διαδικασία συγγραφής της διπλωματικής ή διδακτορικής τους εργασίας.
Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, δια ζώσης, σε μικρές ομάδες, στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης (Σόλωνος 104, Κτήριο παλαιού Χημείου ΕΚΠΑ, Μικρό Αμφιθέατρο, Ισόγειο) καθώς και διαδικτυακά.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας απαιτείται η χρήση προσωπικού Η/Υ και η προγενέστερη εγκατάσταση του Zotero καθώς και του Zotero Connector, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στον σύνδεσμο: www.zotero.org/download/.
Για περισσότερες δυνατότητες, συστήνεται εγγραφή στο σύνδεσμο: www.zotero.org/user/register

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας εδώ επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
•        Τρίτη 28/05/2024 & ώρα 13:00-14:30
•        Πέμπτη 30/05/2024 & ώρα 13:00-14:30
•        Δευτέρα 3/06/2024 & ώρα 13:00-14:30
•       Τετάρτη 5/06/2024 & ώρα 13:00-14:30 (Διαδικτυακό uoa.webex.com/meet/xramma)