Πρόσβαση στη νομική βάση Juris Zusatzmodul Hochschulen with juris Professionell

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

Juris Zusatzmodul Hochschulen with juris Professionell: Γερμανική νομική βάση πλήρους κειμένου, με πολυάριθμους τίτλους βιβλίων και περιοδικών που περιέχει επίσης εκτεταμένη συλλογή δικαστικών αποφάσεων, σχολιασμών με δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης της υπάρχουσας νομολογίας και οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων.H πρόσβαση είναι εφικτή μόνον μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (VPN, Proxy server, κλπ.)