Μεταφορά σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης της Σχολής ΟΠΕ από 15 και 16/11 στις 13 και 14/12

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τα προγραμματισμένα σεμινάρια "Εξοικείωση με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και τις βάσεις δεδομένων για φοιτητές των ΠΜΣ της Σχολής ΟΠΕ" για τις 15 και 16 Νοεμβρίου μεταφέρονται την ίδια ώρα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.